Μικρή ανάσα για μείωση του clawback στα νοσοκομειακά φάρμακα που αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ στα ιδιωτικά νοσοκομεία δίνει η χθεσινή τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Υγείας, με βάση την οποία ο προϋπολογισμός αυξάνεται από τα 55,8 εκατ. ευρώ στα 82 εκατ. ευρώ και αντίστοιχα αναμένεται να μειωθεί το clawback που εκτιμάτο στα περίπου 130 εκατ. ευρώ.
Επιπλέον, η τροπολογία προβλέπει την προμήθεια φαρμάκων των δημόσιων νοσοκομείων μέσω του ΙΦΕΤ, όταν για τα φάρμακα αυτά έχει προηγηθεί διαδικασία διαπραγμάτευσης και έχουν συναφθεί συμφωνίες με κάποια φαρμακευτική. Αυτό γίνεται ώστε να φαίνεται ουσιαστικά ως ένας μόνο ο αγοραστής και να μη διακυβεύεται η εμπιστευτικότητα της τιμής.
Η τροπολογία εισάγει και τις σχεδιαζόμενες αλλαγές στην τιμολόγηση των φαρμάκων. Ειδικότερα προβλέπεται η σταδιακή αύξηση της τιμής των φαρμάκων αναφοράς κατά ποσοστό 10% σε κάθε ανατιμολόγηση, εφόσον αυτά είχαν υποχωρήσει κάτω από τη χαμηλότερη τιμή της Ευρωζώνης. Με τον τρόπο αυτό αποσοβείται ο κίνδυνος απόσυρσης από την ελληνική αγορά των φτηνών φαρμάκων.
Ταυτόχρονα προβλέπεται για τα φάρμακα τα οποία έχουν ήδη λάβει τιμή στο τελευταίο Δελτίο Τιμών, εφόσον από την ανατιμολόγηση προκύψει μεγάλη μείωση με βάση το μέσο όρο των δύο χαμηλότερων τιμών (κι όχι τριών όπως ήταν μέχρι σήμερα), αυτή να μην εφαρμόζεται άμεσα, αλλά σταδιακά με μείωση κατά ποσοστό 10% κάθε φορά, εφόσον η νέα τιμή που θα προκύψει θα είναι μεγαλύτερη αυτής της υποχώρησης με βάση τον μέσο όρο των δύο χαμηλότερων τιμών.
Αναφορικά με τα γενόσημα προβλέπεται ότι η τιμή του γενόσημου φαρμάκου ορίζεται στο 65% της τιμής του αντίστοιχου προϊόντος αναφοράς μετά τη λήξη της περιόδου προστασίας και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη του κόστος ημερήσιας θεραπείας. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ομογενοποίηση της τιμής των γενοσήμων από την πρώτη ανατιμολόγηση, σε αντίθεση με την επικρατούσα κατάσταση όπου πολλά γενόσημα, ακριβώς ίδια όσον αφορά τη δραστική, στη μορφή του φαρμάκου και στην περιεκτικότητα της συσκευασίας έχουν διαφορετική τιμή μεταξύ τους.   

naftemporiki.gr