Η σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα προτείνει για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά μείωση 2.000 και πλέον εισακτέων, ενώ χθες συζητήθηκε σε συνεδρίαση και ο συντελεστής της βάσης εισαγωγής που προτείνει το κάθε τμήμα.
Η πρόταση για τη νέα χρονιά είναι η απορρόφηση 3. 466 φοιτητών και τη μείωση εισηγήθηκαν 32 από τα 35 τμήματα του Ιδρύματος.
Η πρόταση των τμημάτων για τους συντελεστές των βάσεων δεν απείχε από αυτή του υπουργείου Παιδείας που κινήθηκε από 0,8 έως 1.20. Η συντριπτική πλειοψηφία των τμημάτων κινείται στον συντελεστή 0,8.
Οι τιμές που καθόρισε το υπουργείο Παιδείας θα λειτουργήσουν ως το μικρότερο ή το ανώτατο όριο το οποίο σε συνδυασμό με τον μέσο πανελλαδικό όρο των φετινών επιδόσεων των υποψηφίων, θα καθορίσουν τις βάσεις εισαγωγής ανά τμήμα.
Το ποσοστό που προτείνει κάθε τμήμα (από 0,80 έως 1,20) θα πολλαπλασιαστεί με τον μέσο όρο των επιδόσεων κάθε μαθητή ανά ομάδα προσανατολισμού στα 4 μαθήματά της.
Για παράδειγμα, εάν ο γενικός μέσος προς των επιδόσεων των υποψηφίων για τις θεωρητικές σπουδές είναι 8 κάτω από τη βαθμολογική βάση του δέκα, η εισαγωγή στα τμήματά τους θα γίνεται από 6,4 έως 9,6, ανάλογα με το τι θα επιλέξει κάθε τμήμα.

e-thessalia.gr