Αναβάθμιση 42 κεντρικών στάσεων του Αστικού ΚΤΕΛ με νέα καθίσματα, φωτισμό αλλά και υπηρεσίες wi-fi προβλέπει η πρόταση χρηματοδότησης που θα υποβάλει ο Δήμος Βόλου στο πρόγραμμα «Φιλόδημος». Το συνολικό ποσό που έχει καθοριστεί για τον Δήμο Βόλου ανέρχεται στις 150.000 ευρώ, ενώ σχετική απόφαση για την υποβολή της πρότασης θα ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του μεθαύριο Μ. Δευτέρα 22 Απριλίου (1 μ.μ.).
Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση των εν λόγω υποδομών και η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών (πχ. καθίσματα σταθερά ή ανακλινόμενα, φωτισμός, καλάθι αχρήστων, υπηρεσίες wi-fi) που αφορά στο επιβατικό κοινό, με διάρκεια υλοποίησης έως την 30ή Ιουνίου 2020.
Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά Δήμο καθορίζεται με την πρόσκληση και για τον Δήμο Βόλου ανέρχεται στα 150.000 ευρώ.
Σύμφωνα με την εισήγηση που θα κατατεθεί προς έγκριση ο Δήμος Βόλου προτίθεται να υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης στο ανωτέρω Πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 185.752,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) για την αναβάθμιση 42 υφιστάμενων στάσεων που βρίσκονται σε κεντρικές περιοχές του Βόλου και έχουν τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Στον Δήμο Βόλου λειτουργούν 16 εγκεκριμένες λεωφορειακές γραμμές, οι οποίες εξυπηρετούνται από 360 στάσεις εξυπηρέτησης επιβατών, εκ των οποίων οι 103 διαθέτουν στέγαστρο.
Ειδικότερα προτείνεται η προμήθεια και τοποθέτηση 26 συνολικά στεγάστρων τύπου Α (μήκους 4 μέτρων), δεκαπέντε 15 στεγάστρων τύπου Β (μήκους 4 μέτρων) και ενός στεγάστρου τύπου Γ (μήκους 4 μέτρων) ανάλογα με το μήκος του υπάρχοντος πεζοδρομίου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης.
Επιπλέον, το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. δεσμεύτηκε να μεταφέρει τα υπάρχοντα κεντρικά στέγαστρα, σε στάσεις όπου σήμερα δεν υπάρχουν στέγαστρα.
Επειδή το ποσό χρηματοδότησης δεν επαρκεί για την προμήθεια εξ’ ολοκλήρου, ο Δήμος Βόλου θα καλύψει με ιδίους πόρους την οικονομική διαφορά που προκύπτει η οποία ανέρχεται στο ποσό των 35.752 ευρώ.

e-thessalia.gr