Περί τους 450 μαθητές από τη Μαγνησία αναμένεται να φοιτήσουν από το νέο σχολικό έτος στην α’ τάξη των γυμνασίων και λυκείων που θα λειτουργούν ως πειραματικά και πρότυπα στον νομό.
Από το νέο σχολικό έτος τα 1ο Γυμνάσιο και 1ο Γενικό Λύκειο Ν. Ιωνίας μετατρέπονται σε πειραματικές σχολικές μονάδες, ενώ τα 2ο Γυμνάσιο- 2ο Γενικό Λύκειο Βόλου θα λειτουργήσουν ως πρότυπες.
Σύμφωνα με τον διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, Χαράλαμπο Σταχτέα, θα δημιουργηθούν συνολικά 18 τμήματα, εκ των οποίων τα δέκα, πέντε στην α’ γυμνασίου και ισάριθμα στην α’ λυκείου, στο σχολικό συγκρότημα της Ν. Ιωνίας που θα λειτουργήσει ως πειραματικό, και επιπλέον οκτώ, τέσσερα στην α’ γυμνασίου και ισάριθμα στην α’ λυκείου, στο σχολικό συγκρότημα του Αναύρου, που θα λειτουργήσει ως πρότυπο.
Αύριο, Πέμπτη, λήγει η προθεσμία κατάθεσης ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους γονείς των ενδιαφερόμενων μαθητών να φοιτήσουν είτε στα πρότυπα είτε στα πειραματικά σχολεία. Εφίσταται η προσοχή στους γονείς, ότι η εγγραφή δεν γίνεται αυτοδίκαια με βάση τη μαθητική κατανομή, αλλά πρέπει να κατατεθούν αιτήσεις στην ιστοσελίδα www.gov.gr.
Με βάση τις αιτήσεις θα γίνει για τα μεν πειραματικά, κλήρωση, την Πέμπτη 24 Ιουνίου, για τα δε πρότυπα, θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις τη Δευτέρα 28 Ιουνίου.
Οπως εξηγεί ο κ. Σταχτέας, ακόμη κι αν ένας μαθητής κληρωθεί ή περάσει τις εξετάσεις, δεν φοιτά υποχρεωτικά στο σχολείο σε περίπτωση που αλλάξει γνώμη,
Προς το παρόν και σύμφωνα με τον αριθμό των αιτήσεων, φαίνεται να καλύπτεται το σύνολο των θέσεων στην α’ τάξη των πρότυπων 2ου Γυμνασίου και 2ου ΓΕΛ Βόλου, ενώ λίγες θέσεις έχουν απομείνει και στα τμήματα των πειραματικών 1ου Γυμνασίου και 2ου ΓΕΛ Ν. Ιωνίας.
Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων δεν υπερβεί τις προβλεπόμενες θέσεις δεν θα γίνει ούτε κλήρωση ούτε εξετάσεις.
Όπως εξηγεί ο κ. Σταχτέας, από τον αριθμό των μαθητών θα προκύψουν και οι ανάγκες για εκπαιδευτικό προσωπικό που θα στελεχώσει τις νέες σχολικές μονάδες. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι εκπαιδευτικοί των τεσσάρων σχολείων αποφάσισαν να παραμείνουν στα σχολεία, παρά τις αντιδράσεις του προηγούμενου διαστήματος. Ωστόσο, θα χρειαστούν κι άλλοι εκπαιδευτικοί για τα επιπλέον τμήματα που θα δημιουργηθούν.
Για την κάλυψη των θέσεων θα βγει προκήρυξη και θα μπορέσουν να τις διεκδικήσουν εκπαιδευτικοί με υψηλά προσόντα ακόμη και από άλλες περιοχές εκτός Μαγνησίας.
Πάντως, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, δημιουργείται πρόβλημα σε επίπεδο οργάνωσης των σχολείων για το νέο σχολικό έτος. Η Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας, θα πρέπει να έχει τον ακριβή αριθμό μαθητών ανά τμήμα στις σχολικές μονάδες προκειμένου να υπολογίσει τα κενά και να προχωρήσει σε τοποθετήσεις εκπαιδευτικών, ο αριθμός όμως αυτός θα προκύψει μόνο μετά τη σύσταση των τμημάτων στα πρότυπα και πειραματικά, όπου θα φοιτήσουν μαθητές της Μαγνησίας. Αλλά και τα κενά θα προκύψουν μετά τη στελέχωση των πειραματικών και πρότυπων σχολείων με εκπαιδευτικό δυναμικό.

Eλένη Χάνου (Ταχυδρόμος)