Με μήνυμα στο κινητό του καταναλωτή θα γίνεται από την 1η Ιανουαρίου 2023, η αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης από τη ΔΕΥΑΜΒ, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που παρατηρείται εξαιτίας των καθυστερήσεων στην ταχυδρομική αποστολή των λογαριασμών και ο καταναλωτής να ενημερώνεται άμεσα για τις υποχρεώσεις του.
Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται οι πολίτες, μέχρι και την 31η Μαϊου 2022, να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους στην ΔΕΥΑΜΒ, αποστέλλοντας ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ekat@deyamv.gr τα παρακάτω:
– Αριθμό Υδρομέτρου
– Ονοματεπώνυμο
– ΑΦΜ
– E-mail
– Aριθμό κινητού τηλεφώνου
Εκτός από την αποστολή του λογαριασμού, ο πολίτης με μήνυμα στο κινητό του θα ειδοποιείται έγκαιρα και για
    την τυχόν υπερβολική κατανάλωση, που παραπέμπει σε εσωτερική διαρροή
    τις προγραμματισμένες διακοπές υδροδότησης λόγω έργων της υπηρεσίας
    την προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης λόγω οφειλών
    τα  προγράμματα εξοικονόμησης  της κατανάλωσης νερού
    τις οδηγίες προστασίας των εσωτερικών εγκαταστάσεων ύδρευσης σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινόμενων
    καθώς επίσης και για τις δραστηριότητες και την πρόοδο των έργων της υπηρεσίας
Επίσης στην διεύθυνση ekat@deyamv.gr, οι καταναλωτές μπορούν πλέον να εκφράζουν τα αιτήματά τους, για κάθε θέμα που σχετίζεται με την ΔΕΥΑΜΒ, όπως έλεγχο υδρομέτρου, μείωσης λογαριασμού λόγω εσωτερικής διαρροής, παραλείψεις αποκαταστάσεων συνεπεία έργων της υπηρεσίας, επισκευές φρεατίων υδρομέτρων, αποφράξεις φρεατίων όμβριων κλπ, με εξαίρεση τις βλάβες των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης οι οποίες λόγω του επείγοντος θα συνεχίσουν να ανακοινώνονται τηλεφωνικά στην υπηρεσία στον αριθμό 2421055555.
Ειδικά για κατηγορίες πολιτών, που δεν διαθέτουν εξοικείωση πρόσβασης ή και πρόσβαση στον παραπάνω τρόπο επικοινωνίας, θα ληφθούν ειδικά μέτρα και πρόνοια.

ertnews.gr