Μετά από τρία χρόνια από τότε που κατέρρευσε η γέφυρα στον Κάλαμο στον Δήμο Νοτίου Πηλίου, ξεκίνησε μόλις πριν από ένα μήνα η εργολαβία κατασκευής νέας γέφυρας, προκειμένου να «ενωθεί» και πάλι ο οικισμός και οι κάτοικοι, επαγγελματίες και τουρίστες να μπορούν να κινούνται με ασφάλεια από το ένα μέρος του οικισμού στο άλλο.
Τον Μάρτιο του 2016 η γέφυρα κατέρρευσε μετά από ισχυρή νεροποντή κι έκτοτε το πρόβλημα δεν επιλύθηκε. Προσωρινά ο Δήμος, είχε ανοίξει διάδρομο, μέσα από τον χείμαρρο, αυτή όμως δεν ήταν λύση. Ο εργολάβος υπέγραψε σύμβαση και αναμενόταν η έναρξη των εργασιών ωστόσο διαπιστώθηκε… αδυναμία προσέγγισης διατρητικών μηχανημάτων και το έργο σταμάτησε πριν καν ξεκινήσει.
Κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής διαμαρτύρονταν για τον τρίτο χειμώνα που περνούν αποκομμένοι μέσα στο ίδιο το χωριό. Από τον Δήμο Νοτίου Πηλίου αποφασίστηκε τροποποίηση της μελέτης του έργου.
Η ανάγκη τροποποίησης της αρχικής μελέτης του έργου «Κατασκευή γέφυρας Καλάμου» στον Δήμο Νοτίου Πηλίου προέκυψε κυρίως από τη αδυναμία προσέγγισης διατρητικών μηχανημάτων (γεωτρυπάνων) στον χώρο του έργου καθόσον όμοροι ιδιοκτήτες έχουν προβεί σε περιφράξεις και τοίχους αντιστήριξης και δεν επιτρέπουν την διέλευση των οχημάτων.
Ετσι αποφασίστηκε ο αρχικός φορέας της γέφυρας από πλαίσιο στηριζόμενο σε δύο ακρόβαθρα θεμελιωμένα σε πασσάλους να τροποποιηθεί και να γίνει κιβωτοειδούς διατομής με πλάκα γενικής κοιτόστρωσης. Λόγω των μικρών φορτίων και της μεγάλης επιφάνειας τα φορτία στον αρμό εδάφους παραμένουν πολύ μικρά και ως εκ τούτου εξασφαλίζεται η ευστάθεια του νέου φορέα με βάση τους ισχύοντας κανονισμούς και διατάξεις.
Από την τροποποίηση επέρχεται αύξηση του συμβατικού αντικειμένου χωρίς ΦΠΑ και αναθεώρηση κατά 150,32€ ενώ τα απρόβλεπτα υπολείπονται στο ποσό των 18.634,27 €. Η συνολική δαπάνη του έργου με ΦΠΑ και αναθεώρηση γίνεται με την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου στο ποσό των 111.897,40 € χωρίς καμία μεταβολή από την αρχική σύμβαση.
Οι εργασίες ξεκίνησαν πριν από ένα μήνα, ωστόσο το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί και την πορεία των εργασιών δυσκολεύουν οι καιρικές συνθήκες, αλλά και το νερό που κατεβαίνει εν μέσω χειμώνα από τον χείμαρρο. Κάτοικοι πάντως και επαγγελματίες αισιοδοξούν ότι το καλοκαίρι δεν θα αντιμετωπίσουν προβλήματα αποκλεισμού όπως τα τρία τελευταία χρόνια.

taxydromos.gr