Η τελευταία  τοιχογραφία για το 2019, μόλις ολοκληρώθηκε στην πόλη του Βόλου στο πλαίσια του “CityCall”.
Το “CityCall”, είναι το φεστιβάλ δημόσιων τοιχογραφιών που διοργανώνει και υλοποιεί κάθε χρόνο η Urban Act στον Βόλο και “τροφοδοτεί” το μοναδικό στην Ελλάδα “Υπαίθριο Μουσείο Τοιχογραφιών” (πάνω από εξήντα δημόσιες τοιχογραφίες).
Η εν λόγω τοιχογραφία υλοποιήθηκε από τον Ιταλό καλλιτέχνη Mattia Campo Dall’Orto, σε κτίριο έναντι του παλιού εργοστασίου “Οινοπνεύματος”.
Ο τίτλος της τοιχογραφίας είναι “Hardcover Roof” και συμπληρώνει το δίπτυχο έργο του καλλιτέχνη για τα αδέσποτα.
Όπως αναφέρει ο καλλιτέχνης “η θεματική της τοιχογραφίας επικεντρώνεται στην έννοια του σπιτιού και της μετακίνησης. Ένα υβριδικό πλάσμα, ένα γυναικείο σώμα με κεφάλι σκύλου, κρατά ένα ανοιχτό βιβλίο σαν μια μικρή στέγη. Το σύνολο των δύο τοιχογραφιών λειτουργεί σαν δίπτυχο που επικεντρώνεται στην έννοια του «σπιτιού» ή καλύτερα μπορούμε να πούμε στην έννοια της «αναζήτησης ενός ασφαλούς τόπου». Αυτή η ασφάλεια μπορεί ελπίζουμε να επιτευχθεί μέσω μιας κουλτούρας φιλοξενίας, ενσυναίσθησης και αξιοποίησης της διαφορετικότητας”
Το φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Βόλου, τη στήριξη του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ και στη συγκεκριμένη τοιχογραφία με την στήριξη και του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών, ενώ υποστηρίζεται από εταιρείες και ιδιώτες.