Στην ανακατασκευή της γέφυρας της Ζαγοράς προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση του έργου προϋπολογισμού 740.000 ευρώ που αφορά στη βελτίωση της οδικής λειτουργίας του συγκεκριμένου οδικού τμήματος Βόλου – Ζαγοράς.
«Πρόκειται για ένα έργο ουσίας που ενισχύει την ασφαλή μετακίνηση στο οδικό κύκλωμα Πηλίου. Ως Περιφέρεια Θεσσαλίας με σχέδιο και προγραμματισμό συντηρούμε και βελτιώνουμε τμήματα του συγκεκριμένου οδικού κυκλώματος προκειμένου οι κάτοικοι και οι επισκέπτες να νιώθουν ασφάλεια» υποστήριξε σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.
Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν, στα πλαίσια του έργου, περιλαμβάνουν την καθαίρεση και απομάκρυνση υφιστάμενων βλαμμένων και ανεπαρκών (από γεωμετρικής άποψης) τεχνικών και την κατασκευή νέων τεχνικών από οπλισμένο σκυρόδεμα, τη διαμόρφωση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία συστημάτων ασφαλείας, εξαλείφοντας κατά το δυνατόν τα οριζοντιογραφικά και μηκοτομικά γεωμετρικά μειονεκτήματα της υφιστάμενης χάραξης για το συγκεκριμένο οδικό τμήμα.

e-thessalia.gr