Ξεκίνησε η διαδικασία της υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους να παρακολουθήσουν το ετήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης στην ΑΣΠΑΙΤΕ. Στο παράρτημα Βόλου της ΑΣΠΑΙΤΕ θα γίνουν δεκτοί 160 σπουδαστές εκ των οποίων 8 πτυχιούχοι ΑΕΙ που είχαν συμμετάσχει σε τρεις τουλάχιστον κληρώσεις χωρίς να έχουν κληρωθεί, 24 κάτοικοι διδακτορικού, 32 κάτοχοι μεταπτυχιακού, 16 μόνιμοι εκπαιδευτικοί, 16 υποψήφιοι εκπαιδευτικοί και 69 πτυχιούχοι ΑΕΙ.
Η εισαγωγή των σπουδαστών θα γίνει με δημόσια, ανοικτή προς το κοινό, ηλεκτρονική κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου, στις 11:00π.μ., στα γραφεία του ΕΑΠ στην Πάτρα (Πάροδος Αριστοτέλους 18, Περιβόλα Πατρών).
Η υποβολή αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.aspete.gr ή aspete.eap.gr.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται για τα επόμενα στάδια της διαδικασίας και τις προθεσμίες ενέργειάς τους με δική τους μέριμνα αποκλειστικά μόνο μέσω της ιστοσελίδας www.aspete.gr. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως 28/8/2019, ώρα 23:59.

taxydromos.gr