Εγκρίθηκε, μέσω του προγράμματος «ΦιλόΔημος», η αντικατάσταση του παλαιού δικτύου αγωγών ύδρευσης της πόλης.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 12.050.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και το έργο αφορά στην:
• εφαρμογή ζωνοποίησης στο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων
• αντικατάσταση του συνόλου των αμιαντοτσιμεντοσωλήνων και παλαιών πλαστικών αγωγών του εσωτερικού δικτύου
• αντικατάσταση του συνόλου των αγωγών του εξωτερικού υδραγωγείου
• επισκευή της δεξαμενής Φρουρίου
Η αντικατάσταση αγωγών αφορά στην περιοχή περιμετρικά του κέντρου των Τρικάλων και εκτείνεται σε έκταση 3.200 στρεμμάτων.
Το μήκος των νέων σωληνογραμμών του εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου, θα ανέλθει στα 100 χλμ περίπου.
Με την ολοκλήρωση του έργου η πόλη των Τρικάλων θα διαθέτει ένα σύγχρονο δίκτυο υδροδότησης με υλικά νέας τεχνολογίας που θα βελτιώσει τις παρεχόμενες της ΔΕΥΑΤ προς τους δημότες.