Κατά 78,3% αυξήθηκαν οι αφίξεις σε Καταλύματα Ξενοδοχειακού Τύπου και Κάμπινγκ και Συλλογικών καταλυμάτων Σύντομης Διαμονής (Ενοικιαζόμενα Δωμάτια) για το 2021, με τις διανυκτερεύσεις σε αυτά να καταγράφουν αύξηση 92%.

Συγκεκριμένα, κατά το 2021 σε σχέση με το 2020 παρουσιάζεται αύξηση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών κατά 125,3% και 124,9% αντίστοιχα, καθώς και αύξηση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις των ημεδαπών κατά 22,4% και 21,9%, αντίστοιχα.

Παράλληλα, η συνολική πληρότητα κλινών στα ξενοδοχειακά καταλύματα (πλην κάμπινγκ και συλλογικών καταλυμάτων σύντομης διαμονής) για το έτος 2021 ανήλθε σε 42,9%, έναντι 29,6% το έτος 2020.

Κατά το έτος 2021, το μεγαλύτερο μερίδιο αφίξεων και διανυκτερεύσεων, παρατηρείται στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου (81,0% και 79,0%, αντίστοιχα).

Από τα στοιχεία της έρευνας κατά Περιφέρεια, προκύπτει σημαντική αύξηση της κίνησης των καταλυμάτων, κατά απόλυτες τιμές τόσο των αφίξεων, όσο και των διανυκτερεύσεων. 

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας παρατηρείται αύξηση 33,7% στις αφίξεις και 42,8% στις διανυκτερεύσεις. 

Ειδικότερα το 2021 αφίχθησαν 748.069 άτομα (556.126 σε καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου, 20.032 σε κάμπινγκ και 171.911 σε καταλύματα σύντομης διανομής).

Το 2020 είχαν αφιχθεί 559.504 άτομα (412.312 σε καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου, 13.191 σε κάμπινγκ και σε 134.001 καταλύματα σύντομης διανομής).

Οσον αφορά τις διανυκτερεύσεις το 2021 καταγράφηκαν 2.138.203 (1.428.986 σε καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου, 66.702 σε κάμπινγκ και 642.515 σε καταλύματα σύντομης διανομής).

Το 2020 διανυκτέρευσαν 1.497.465 (933.793 σε καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου, 47.652 σε κάμπινγκ και 516.020 σε καταλύματα σύντομης διανομής).

Mε πληροφορίες από insider.gr