Ένα ακόμη έργο που αναμένεται συμβάλει στην περιβαλλοντική και αστική αναβάθμιση της πόλης της Λάρισας παίρνει το επόμενο διάστημα το δρόμο της δημοπράτησης.
Πρόκειται  για την ανάπλαση της αποστραγγιστικής τάφρου Ι1, της τάφρου μεταξύ των συνοικιών Νέας Σμύρνης και ΑΤΑ, έργο συνολικού προϋπολογισμού 700 χιλ. ευρώ.
Το έργο περιλαμβάνει τη μετατροπή της περιοχής από τη γέφυρα της Αεροδρομίου έως τη γέφυρα του ΟΣΕ μεταξύ των δύο συνοικιών, σε μια πράσινη διαδρομή με πεζόδρομο, ποδηλατόδρομο κ.λπ.. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Λαρισαίων.
Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός τόνισε τα εξής: «Είναι ένα έργο χρήσιμο για τη Λάρισα που δημιουργεί προσβασιμότητα και αναμορφώνει την περιοχή. Ας κρατήσουμε όμως το πιο σημαντικό.
Σε συνεργασία με το Δήμο Λαρισαίων χρηματοδοτούμε έργα που συμβάλλουν στην αναμόρφωση της εικόνας της πόλης μας. Γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο γίνονται παρεμβάσεις ζωτικής σημασίας στις τοπικές κοινωνίες.
Γιατί η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να κάνει έργα που αλλάζουν στην ουσία την ποιότητα της ζωής».

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Αφορά σε εργασίες προσβάσεων, διανοίξεων και κατασκευής πεζοδρόμων – ποδηλατοδρόμων στο τμήμα της περιοχής παρέμβασης που καταλαμβάνει η αποστραγγιστική τάφρος Ι1 μεταξύ των συνοικιών Νέας Σμύρνης και Α.Τ.Α. (από Γέφυρα Αεροδρομίου έως Γέφυρα ΟΣΕ).
Βασικό στοιχείο οργάνωσης αποτελούν οι διαδρομές για πεζούς και ποδήλατα, που διαπερνούν κατά μήκος την περιοχή και σηματοδοτούν τους επιμήκεις άξονες κίνησης του πάρκου. Ανάλογα με τις κλίσεις του εδάφους δημιουργούνται υπαίθριοι χώροι - πλατώματα. Το υπάρχον φυσικό πράσινο εξυγιαίνεται και η κοίτη καθαρίζεται. Οι διαδρομές κατά μήκος της τάφρου διαμορφώνονται σε δύο βασικές στάθμες που αντιστοιχούν στο υφιστάμενο ανάγλυφο του εδάφους με μικρές αποκλίσεις.
Συγκεκριμένα οι παρεμβάσεις αφορούν στην διάνοιξη νέων διαδρομών και στην αναβάθμιση υπαρχόντων, καθώς και στον καθαρισμό της κοίτης.
Τα μήκη των διαδρομών που θα διανοιχθούν είναι για τους κάτω διαδρόμους 245 μ. για τον βόρειο και 680 μ. για τον νότιο, ενώ το μήκος του νότιου πάνω διαδρόμου στην κορυφή του νότιου αναχώματος, ο οποίος είναι διανοιγμένος και θα ασφαλτοστρωθεί, είναι 705 μ. Όσον αφορά τον βόρειο πάνω διάδρομο στην κορυφή του βόρειου αναχώματος, αυτός δεν θα ανακατασκευαστεί και θα παραμείνει ως έχει. Περιλαμβάνονται επίσης, φύτευση δέντρων στις προεκτάσεις των στέψεων του αναχώματος εκατέρωθεν της τάφρου προς τις κατοικημένες περιοχές της.