Ολοκληρώθηκαν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας οι εργασίες καθαρισμού της Λιμνοδεξαμενής Σκήτης του Δήμου Αγιάς και μετά τους απαιτούμενους ελέγχους έχει παραδοθεί προς χρήση.
Το συγκεκριμένο έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα που εκπόνησε η Περιφέρεια Θεσσαλίας για τον καθαρισμό ρεμάτων σε περιοχές του Δήμου Αγιάς, συνολικού προϋπολογισμού 825.000 ευρώ.
«Ολοκληρώσαμε την επισκευή και τον καθαρισμό της λίμνοδεξαμενής της Σκήτης, η οποία παραδόθηκε προς χρήση. Είναι έργο ουσίας καθώς τα έργα αυτά πέρα από τη χρήση τους για την άρδευση των καλλιεργειών,  χρησιμεύουν και για την αντιπλημμυρική προστασία των περιοχών» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.
«Με το έργο αυτό  δίνουμε τη δυνατότητα αύξησης της χωρητικότητας της λιμνοδεξαμενής  ώστε να υπάρχει περισσότερη ποσότητα αρδεύσιμου νερού για τις καλλιέργειες της περιοχής»  προσθέτει ο Περιφερειάρχης.
Το έργο
Συγκεκριμένα, ο  όγκος των προσχώσεων που απομακρύνθηκαν    εκτιμάται σε 10.000 m3. Παράλληλα αποκαταστάθηκε η στεγανοποίηση της λεκάνης στην περιοχή του υπερχειλιστή λόγω των διαβρώσεων που είχε υποστεί.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η λιμνοδεξαμένη έχει έκταση 200 στρέμματα και βάθος από 2 έως 7 μέτρα, η χωρητικότητας είναι περίπου 1 εκατομμύριο κυβικά νερό και χρησιμοποιείται για την άρδευση των καλλιεργειών της ευρύτερης περιοχής.
Το έργο επισκέφτηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λάρισας Χρήστος Καλομπάτσιος συνοδευόμενος από τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Τεχνικών Έργων Στέλιο Δημότσιο και ενημερώθηκαν από τον Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Λάρισας Χρήστο Ντάγια και στελέχη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Λάρισας.