Την παροχή των απαραίτητων μέσων σε υπαλλήλους που πραγματοποιούν καταγραφές και αποτιμήσεις ζημιών λόγω της θεομηνίας στην Θεσσαλία, απαιτεί ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, Ο Σύλλογος απαιτεί την άμεση χορήγηση των απαραίτητων μέσων στους υπαλλήλους της Περιφέρειας Θεσσαλίας, οι οποίοι πραγματοποιούν ελέγχους στο πλαίσιο των «Επιτροπών για την καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών σε πληγείσες επιχειρήσεις από τη θεομηνία που έπληξε την Θεσσαλία. Όπως τονίζει ο Σύλλογος, δεν  διατίθενται υπηρεσιακά οχήματα για την πραγματοποίηση των εν λόγω ελέγχων, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται οι εργαζόμενοι να μεταβαίνουν στους ελέγχους με ιδιωτικά οχήματα, ενώ δεν  χορηγήθηκαν στους υπαλλήλους προστατευτικά υποδήματα και αδιάβροχα. «Οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας ασκούν τα καθήκοντά τους με υπερβάλλοντα ζήλο και δίνουν αγώνα για να σταθεί στα πόδια της και πάλι η Θεσσαλία. Στο φιλότιμο όμως δε μπορεί να βασίζεται η πολιτική της Περιφέρειας Θεσσαλίας και καλούμε την Περιφερειακή Αρχή να υποστηρίξει υλικοτεχνικά τις Υπηρεσίες της», αναφέρει ο Σύλλογος.

e-thessalia.gr