Νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό μέσω του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 αποκτά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας μετά την έγκριση που έδωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός.
Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η συμβασιοποίηση πέντε (5) συμβάσεων προμηθειών στο έργο του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020 «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την Αναισθησιολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας», αρχικού προϋπολογισμού 641.200 ευρώ.
Ειδικότερα η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας, μετά από τον προβλεπόμενο έλεγχο των στοιχείων που υποβλήθηκαν από τον Δικαιούχο και  Φορέα Υλοποίησης του έργου που είναι το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, προενέκρινε την διαδικασία που ακολουθήθηκε και τα σχέδια πέντε συμβάσεων προμηθειών που αφορούν στον ακόλουθο εξοπλισμό:
α) 10 Αναισθησιολογικά Μηχανήματα, προϋπολογισμού 476.160  ευρώ.
β) 10 Μόνιτορ Αιμοδυναμικής Παρακολούθησης, προϋπολογισμού 22.816  ευρώ.
γ) Φορητό Μόνιτορ Αιμοδυναμικής Παρακολούθησης, προϋπολογισμού 2.170 ευρώ.
δ) Θρομβοελαστογράφος, προϋπολογισμού 20.460  ευρώ.
στ) Εξωτερικός Διαφασικός Απινιδωτής, προϋπολογισμού 5.939,60 ευρώ.
Η προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού αφορά στην Αναισθησιολογική κλινική του Π.Γ.Ν. Λάρισας, είτε για την κάλυψη νέων αναγκών ή για την αντικατάσταση εξοπλισμού πεπαλαιωμένης τεχνολογίας με σύγχρονης.
Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο κ. Κ. Αγοραστός: «Σε μια δύσκολη περίοδο για τη χώρα, όπου ο πολίτης στρέφεται ολοένα και περισσότερο προς τη δημόσια υγεία, τώρα είναι απαραίτητη όσο ποτέ η αναβάθμιση των υπηρεσιών της προς αυτούς. Με το έργο αυτό ενισχύουμε την Αναισθησιολογική κλινική ώστε να παρέχεται φροντίδα υψηλού επιπέδου, μέσω ορθής διαγνωστικής και θεραπευτικής ιατρικής περίθαλψης. Στηρίζουμε το βασικό και αναγκαίο αγαθό της δημόσιας υγείας στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Επιθυμούμε το σύστημα δημόσιας υγείας στη Θεσσαλία να συνεχίσει να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες προς τους πολίτες».
Τα κύρια οφέλη είναι η αναβάθμιση του παρεχόμενου έργου της Αναισθησιολογικής κλινικής μέσω της διατήρησης της δυναμικότητας των χειρουργείων σε αριθμό διαθέσιμων αιθουσών, καθώς η επερχόμενη γήρανση του υπάρχοντος εξοπλισμού θα έχει ως αποτέλεσμα απόσυρση μηχανημάτων λόγω βλαβών και επομένως το κλείσιμο αιθουσών, με συνεπαγόμενη μείωση της παραγωγικότητας αυτού του κρίσιμου τμήματος για τη λειτουργία ενός τριτοβάθμιου νοσοκομείου όπως είναι το Π.Γ.Ν. Λάρισας. Ο ωφελούμενος πληθυσμός είναι το σύνολο του πληθυσμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας (746.714 άτομα), καθώς το έργο αφορά το νευραλγικό κομμάτι της παραγωγής χειρουργικού έργου. Απώτερος στόχος είναι ο διπλασιασμός του χειρουργικού χρόνου σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Πλέον, μετά τις προεγκρίσεις που δόθηκαν, ακολουθεί η σύναψη των συμβάσεων μεταξύ Νοσοκομείου και αναδειχθέντων αναδόχων προμηθευτών στον ανοικτό διαγωνισμό που διενεργήθηκε και ολοκληρώθηκε.