Με νέo ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό μέσω του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020 ενισχύει η Περιφέρεια Θεσσαλίας  το Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα στο  Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο».
Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός έδωσε την έγκριση για την υπογραφή πέντε νέων συμβάσεων, προϋπολογισμού 536.000 ευρώ, που περιλαμβάνουν:
α. Έναν Ψηφιακό Μαστογράφο, 
β. Ένα ακτινοσκοπικό ψηφιακό συγκρότημα τροχήλατο, τύπου C-ARM, 
γ. Δύο  Ακτινολογικά συγκροτήματα ,με ανάρτηση οροφής, 
δ. Δύο Φορητά ακτινογραφικά -Τροχήλατα ακτινολογικά συστήματα   και
ε. Έναν  Υπερηχοτομογράφο γενικής χρήσης.
«Σε συνεργασία με την 5η ΥΠΕ, τη Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 , επενδύουμε 536.000 ευρώ, για την ενίσχυση των αυξημένων αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας σε σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.
«Στηρίζουμε με όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που διαθέτουμε και με γρήγορες διαδικασίες το δημόσιο σύστημα υγείας, που υφίσταται ισχυρή πίεση λόγω της πανδημίας του κορωνοιού.
Στόχος είναι το σύνολο των Νοσοκομείων στη Θεσσαλίας να αποκτήσουν αξιόπιστες και ανθεκτικές υποδομές και εξοπλισμό, ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στις ανάγκες ιατρικής φροντίδας και περίθαλψης των ασθενών» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.