Toν Σεπτέμβριο αναμένεται να ολοκληρωθεί η μαύρη για τη χώρα μας περίοδος των κεφαλαιακών περιορισμών. Η άρση των capital controls αναμένεται μετά τις εκλογές, με πιθανότερη περίοδο τον Σεπτέμβριο, εφόσον συμφωνήσει η Τράπεζα της Ελλάδος και το εγχείρημα εγκριθεί από τους θεσμούς και κυρίως από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Υπενθυμίζεται πως οι θεσμοί, τελικώς, θα επισκεφθούν τη χώρα επίσης τον Σεπτέμβριο, χρόνος που δεν θεωρείται τυχαίος για το εγχείρημα. Ας σημειωθεί πως οι θεσμοί ήταν να έρθουν τώρα στη χώρα μας.
Σαν χθες ήταν που τον Ιούνιο του 2015 επιβλήθηκαν στη Ελλάδα κεφαλαιακοί έλεγχοι, όταν η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ εξάντλησε την περίοδο παράτασης του ελληνικού προγράμματος διάσωσης και δεν ήλθε σε συμφωνία με τους πιστωτές για επέκτασή του.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πάγωσε τον ELA που τότε βρισκόταν στα 90 δισ. ευρώ και τα υπόλοιπα είναι γνωστά.
Οι τράπεζες έκλεισαν για τρεις εβδομάδες. Τα όρια αναλήψεων περιορίστηκαν στα 60 ευρώ από τα ATMs για να αποφευχθεί ένα bankrun.
Oι έλεγχοι άρχισαν να χαλαρώνουν μετά τη συμφωνία της χώρας με τους πιστωτές, αλλά διατηρούνται ακόμη και σήμερα.
Tα προβλήματα που δημιούργησαν οι κεφαλαιακοί περιορισμοί στη χώρα ήταν δραματικά. Οι τράπεζες βρέθηκαν σε επίπεδο αξιολόγησης πολύ κάτω της επενδυτικής βαθμίδας και με σημαντικό κεφαλαιακό πρόβλημα, οπότε προέβησαν σε άλλη μία οδυνηρή και αχρείαστη ανακεφαλαιοποίηση. Υπήρξε διαρκής και συνεχής αρνητικός ρυθμός πιστωτικής επέκτασης, με τελικό αποτέλεσμα την εξαιρετικά περιορισμένη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας. Τα «κόκκινα» δάνεια αυξήθηκαν και χρειάστηκαν προγράμματα εξυγίανσης για τη βελτίωση των ισολογισμών τους.
Μεγάλα προβλήματα λόγω αξιολόγησης αντιμετώπισε και η ελληνική οικονομία, η οποία τελικώς μόλις πρόσφατα κατάφερε να εξέλθει στις αγορές.
Από τις αρχές του 2019 το Ελληνικό Δημόσιο εισήλθε στις αγορές με επιτυχία, ενώ πρόσφατα και η Τράπεζα Πειραιώς  εξέδωσε ομολογιακή έκδοση.
Ας σημειωθεί πως το πιστωτικό σύστημα της χώρας περιμένει ως το μάννα εξ ουρανού την άρση των capital controls, αφού η αύξηση των επενδυτικών βαθμίδων, τόσο στην οικονομία όσο και στις ίδιες τις τράπεζες, θα ενισχύσει κατά πολύ το ενεργητικό τους, αυξάνοντας συγχρόνως και την κεφαλαιακή τους βάση που αυτή τη στιγμή στηρίζεται κυρίως στη αναβαλλόμενη φορολογία.
Συγχρόνως οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να πραγματοποιήσουν ευκολότερα συναλλαγές, ενώ σε μεγάλο βαθμό θα ξεκινήσει να κινείται και η χορήγηση κεφαλαίων. Επίσης για αρκετές εταιρείες θα ανοίξει ο δανεισμός με τη χορήγηση εγγυητικών επιστολών που στην παρούσα φάση πολύ δύσκολα γίνονται δεκτές όταν εκδίδονται από ελληνικές τράπεζες για διεθνείς διαγωνισμούς.
Από τον Οκτώβριο του 2018 καταργήθηκαν πλήρως οι περιορισμοί στο εσωτερικό.
Επιτρεπόμενες συναλλαγές
Επομένως από την 1η Οκτωβρίου του περασμένου έτους επιτρέπονται χωρίς κανένα περιορισμό:
* Αναλήψεις μετρητών σε ευρώ και ξένο νόμισμα από κατάστημα ή από ATM από τις τράπεζες στην Ελλάδα.
* Αναλήψεις μετρητών από τράπεζες στο εξωτερικό, με χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες που έχουν εκδοθεί από τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα. Το όριο παραμένει στα 5.000 ευρώ ανά ημερολογιακό μήνα για κάθε καταθέτη.
* Η κατάθεση τραπεζικών και ιδιωτικών επιταγών σε πίστωση τραπεζικού λογαριασμού, όπως και η εξόφληση επιταγών με μετρητά.
* Η χρήση πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών για αγορές αγαθών και υπηρεσιών εντός Ελλάδος
* Το άνοιγμα λογαριασμού και η προσθήκη συνδικαιούχου σε υφιστάμενο λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα, ανεξαρτήτως της δημιουργίας νέου κωδικού πελάτη.
Σε ό,τι αφορά διεθνείς συναλλαγές επιτρέπονται:
* Η μεταφορά μετρητών εκτός Ελλάδος επιτρέπεται για ποσό έως 10.000 ευρώ (ή ισόποσο σε ξένο νόμισμα), ανά φυσικό πρόσωπο και ανά ταξίδι στο εξωτερικό.
* Η αποδοχή και εκτέλεση εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό από τράπεζες μέχρι του ποσού των 4.000 ευρώ, ανά κωδικό πελάτη (Customer ID) και ανά ημερολογιακό δίμηνο.
* Συναλλαγές νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών προς το εξωτερικό στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, που δεν υπερβαίνουν τις 100.000 ευρώ η καθεμία, ανά ημέρα, ανά πελάτη, κατόπιν προσκόμισης των σχετικών τιμολογίων και λοιπών παραστατικών και δικαιολογητικών.

Ειρήνη Σακελλάρη (Η Ναυτεμπορική)