Επαφές μεταξύ των τραπεζών και της Τράπεζας της Ελλάδος πραγματοποιήθηκαν τη Μεγάλη Εβδομάδα, σύμφωνα με έγκυρες πηγές, προκειμένου να υπάρξει ένα ή και περισσότερα ενδιάμεσα στάδια για τη χαλάρωση των capital controls. Έτσι, λοιπόν, εκτιμάται πως το επόμενο βήμα δεν θα είναι η πλήρης άρση των κεφαλαιακών περιορισμών, αλλά ακόμη μία μερική απελευθέρωση που θα αφορά τις συναλλαγές ιδιωτών και επιχειρήσεων με το εξωτερικό.

Η νέα απελευθέρωση αναμένεται να προβλέπει τη διεύρυνση των ορίων για τα εμβάσματα ιδιωτών σε 6.000 ευρώ το δίμηνο, από 4.000 ευρώ που ισχύει στην παρούσα φάση. Σε ό,τι αφορά νομικά πρόσωπα και επιτηδευματίες, το καθεστώς που ισχύει προβλέπει ότι πραγματοποιούνται συναλλαγές προς το εξωτερικό στο πλαίσιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που δεν υπερβαίνουν τις 100.000 ευρώ η καθεμία ανά ημέρα και ανά πελάτη, κατόπιν προσκόμισης των σχετικών τιμολογίων και λοιπών παραστατικών και δικαιολογητικών.

Οι εν λόγω συναλλαγές διεκπεραιώνονται απευθείας από το δίκτυο των καταστημάτων των τραπεζών με πίστωση του λογαριασμού του αντισυμβαλλομένου και υπολογίζονται εντός του εβδομαδιαίου ορίου που ορίζεται από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών για κάθε τράπεζα.

Πρόθεση είναι το όριο να διευρυνθεί, όπως και οι διαδικασίες, αλλά και οι τράπεζες να έχουν μεγαλύτερες πρωτοβουλίες κινήσεων έναντι της Επιτροπής Εγκρίσεως Συναλλαγών. Υπενθυμίζεται πως από την 1η Οκτωβρίου 2018 επιτρέπονται χωρίς περιορισμό ποσού οι κάθε μορφής αναλήψεις μετρητών από κατάστημα ή από ATM από τις τράπεζες στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των αναλήψεων με χρήση πιστωτικών και προπληρωμένων καρτών που έχουν εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Έτσι, λοιπόν, οι δύο πλευρές προσανατολίζονται σε ένα ή και περισσότερα βήματα πριν από την πλήρη άρση των capital controls, που αποτελεί βασική προϋπόθεση προκειμένου η χώρα να λάβει την επενδυτική διαβάθμιση. Μολονότι το χρονοδιάγραμμα δεν έχει ακόμη οριστεί, οι περισσότεροι το τοποθετούν αμέσως μετά τις εκλογές υπό τον φόβο να μη φύγουν κεφάλαια στο εξωτερικό προεκλογικά. Ας σημειωθεί πως η S&P, που δεν αναβάθμισε την οικονομία της χώρας όπως αναμενόταν, μνημόνευσε μεταξύ άλλων πως η άρση των κεφαλαιακών περιορισμών αποτελεί έναν σημαντικό λόγο για αναβάθμιση. 

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (Ειρήνη Σακελλάρη)