Αρχίζουν οι αιτήσεις για τη διαγραφή παλαιών οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ηλεκτρονική πλατφόρµα άνοιξε και οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά µέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ενιαίου Φορέα (www.efka.gov.gr).
Οι τρεις υπουργικές αποφάσεις που υπέγραψε ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσος Πετρόπουλος, αναμένεται να δώσουν λύση στο θέμα των οφειλών που δημιούργησε σε αρκετούς ασφαλισμένους η παράλληλη ασφάλιση.
Με αυτές ενεργοποιείται η διαδικασία διαγραφής οφειλών και η απαλλαγή ασφαλισμένων από επιβληθέντα πρόσθετα τέλη, τόκους κ.λπ. λόγω εύλογης αμφιβολίας για την υπαγωγή τους στην παράλληλη ασφάλιση δύο ή περισσότερων πρώην φορέων εξαιτίας της πολυνοµίας, της πολυπλοκότητας και των συνεχών τροποποιήσεων του σχετικού νομοθετικού πλαισίου κατά το παρελθόν.
Οι πρώτες τρεις κατηγορίες ασφαλισµένων που µπορούν να διαγράψουν οφειλές είναι:
    Ασφαλισμένους στο πρώην ΟΓΑ λόγω δραστηριοποίησης σε περιοχές με ειδικά πληθυσμιακά κριτήρια και παράλληλα ασφαλισμένους στον πρώην ΟΑΕΕ για την ίδια δραστηριότητα.
    Δημοσιογράφους παλαιούς ασφαλισμένους στο πρώην ΤΣΠΕΑΘ και παράλληλα ασφαλισμένους στον π. ΟΑΕΕ με την ίδια ιδιότητα.
    Νέους ασφαλισμένους Ν.2084/1992 (μετά την 1/1/1993) με παράλληλη ασφάλιση σε δύο (2) φορείς.
Οι προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος είναι:
    η ύπαρξη πλήρους ασφάλισης σε ένα ασφαλιστικό φορέα
    η παράλληλη υπαγωγή στην ασφάλιση και δεύτερου φορέα
    η παράλληλη ασφάλιση να αφορά την ίδια δραστηριότητα – ιδιότητα
    να υπάρχουν οφειλές σε έναν εκ των δύο φορέων.

(in.gr)