Με επιστολή που απέστειλε στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή στις 31.3.2022, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κ. Νικόλαος Παπαγεωργίου, αιτήθηκε την παράταση των προθεσμιών για τις διαδικασίες αποζημίωσης για τα κτίρια, που επλήγησαν από σεισμό.

Πιο συγκεκριμένα, με την εν λόγω επιστολή, το ΤΕΕ – ΚΔΘ ζητά από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών να αποφασίσει την παράταση έως τα δύο (2) έτη των σχετικών προθεσμιών για την υποβολή των δικαιολογητικών προκειμένου να καθοριστεί ως δικαιούχος Στεγαστικής Συνδρομής ο ιδιοκτήτης κτιρίου, που έχει πληγεί από σεισμό.

Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/9028/Α325 (ΦΕΚ Β’ 2094/20.5.2021) οι ημερομηνίες για έκδοση Άδειας Επισκευής εντός προθεσμίας είναι είτε εντός δέκα οκτώ (18) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είτε εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής της Έκθεσης Αυτοψίας με την οποία το κτίριο χαρακτηρίστηκε επισκευάσιμο.

Επιπλέον, για τις περιπτώσεις ανακατασκευής θα πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία αίτηση εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής του Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου (ΠΑΕΕΚ) ή της Έκθεσης Αυτοψίας με την οποία το κτίριο χαρακτηρίστηκε κατεδαφιστέο

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ – ΚΔΘ κ. Νίκος Παπαγεωργίου σημείωσε: “Το εν λόγω αίτημα προς τον κ. Υπουργό πηγάζει από το γεγονός ότι παρατηρούμε την ύπαρξη προβλημάτων που καθυστερούν την όλη διαδικασία ανακατασκευής.

Για παράδειγμα, η μη ικανότητα απόδειξης ιδιοκτησίας, η έλλειψη συμβολαίων με αποτέλεσμα την αδυναμία εγγραφής στο Κτηματολόγιο, η απουσία ιδιοκτητών στο εξωτερικό και η υποχρέωση τακτοποίησης ακινήτου για την σύσταση συμβολαίων.

Ως εκ τούτου, ζητήσαμε από τον κ. Υπουργό να παρατείνει τις προθεσμίες στα δύο έτη όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία και ευελπιστούμε ότι το αίτημά μας θα εισακουστεί προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι συμπολίτες μας που επλήγησαν από σεισμούς”.

ertnews.gr