Τα εργατικά ατυχήματα στην Ελλάδα το έτος 2020 παρουσίασαν μείωση 22,4% σε σχέση με το 2019.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ από το σύνολο των 3.963 εργατικών ατυχημάτων του έτους 2020, τα 2.824 αφορούσαν σε άνδρες και τα 1.139 σεγυναίκες. Αντίστοιχα το 2019, από το σύνολο των 5.107 εργατικών ατυχημάτων, τα 3.544 αφορούσαν σε άνδρεςκαι τα 1.563 σε γυναίκες, αντίστοιχα.

Τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα ανήλθαν σε 41 το έτος 2020 από τα οποία τα 38 αφορούσαν σε άνδρες καιτα 3 σε γυναίκες. Αντίστοιχα, το 2019 ανήλθαν σε 51, από τα οποία τα 49 αφορούσαν σε άνδρες και τα 2 σε γυναίκες.

Από την περιφερειακή κατανομή των ατυχημάτων παρατηρήθηκε ότι κατά το έτος 2020, τα περισσότερα  εργατικά ατυχήματα συνέβησαν στην Αττική (1.228), στην Κεντρική Μακεδονία (782) και στην Στερεά Ελλάδα (321).

Στη Θεσσαλία την ίδια χρονιά καταγράφηκαν 154 εργατικά ατυχήματα (112 σε άνδρες και 42 σε γυναίκες), έναντι 174 το 2019 (123 σε άνδρες και 51 σε γυναίκες), παρουσιάζοντας μια μείωση 11,5%.

Σχετικά με τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, τον μεγαλύτερο αριθμό παρουσίασε η Αττική (11 ατυχήματα, τα οποία αφορούσαν 9 σε άνδρες και 2 σε γυναίκες), η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (7 ατυχήματα, όλα σε άντρες) η Κεντρική Μακεδονία (5 ατυχήματα, όλα σε άντρες), η Θεσσαλία (4 ατυχήματα όλα σε άνδρες) και η Δυτική Ελλάδα (4 ατυχήματα, 3 σε άντρες και 1 σε γυναίκα).

kosmoslarissa.gr (Λ.Ε.)