Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. προχωρά στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μηνών), συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας/Περιοχής Λάρισας.

Ειδικότερα θα καλυφθούν δύο (2) θέσεις ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού Οικονομικού) στη Λάρισα, τέσσερις(4) θέσεις ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων στη Λάρισα, μία (1) θέση ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων στην Ελασσόνα, μία (1) θέση ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων στα Φάρσαλα και μία (1) θέση ΔΕ
Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων στην Αγιά.

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 21/08/2020 μέχρι και 31/08/2020.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ