Στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου και λοιπών καταβολών, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Υπηρεσίας Νεκροταφείων αναμένεται να προχωρήσει άμεσα ο δήμος Τυρνάβου.
Πρόκειται για την πρόσληψη 3 ατόμων ΥΕ Εργατών Νεκροταφείου για διάστημα 8 μηνών.
Το πράσινο φως για τις προσλήψεις αναμένεται να ανάψει η Οικονομική Επιτροπή του δήμου στη σημερινή της συνεδρίαση.

paidis.com