Την επαναπροκήρυξη των θέσεων για τις ατομικές συμβάσεις αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο των Νοσοκομείων της Λάρισας σε έκτακτη συνεδρίασή του, επαναβεβαιώνοντας τη βούληση να προχωρήσει στη σύναψη των ατομικών συμβάσεων, μετά και τη δικαίωση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Ο αριθμός των θέσεων που θα προκηρυχθούν θα είναι αυξημένος σε σχέση με το παρελθόν, διότι στο μεταξύ συνταξιοδοτήθηκαν υπάλληλοι των δύο Νοσοκομείων. Για τον σκοπό αυτό αποφασίστηκε να βγουν τρεις ενιαίοι διαφορετικοί για τα νοσοκομεία διαγωνισμοί για καθαριότητα, φύλαξη και εστίαση.

Ελευθερία