Αθρόες προσλήψεις γιατρών στα νοσοκομεία της Λάρισας ύστερα από χρόνια. Οι σχετικές προκηρύξεις προβλέπουν 23 θέσεις στο Πανεπιστημιακό και 5 στο Γενικό νοσοκομείο Λάρισας. Οι ειδικότητες έχουν ως εξής:

A/A ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

1 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 2

2 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1

3 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1

4 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 2

5 ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1

6 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1

7 ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1

8 ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 2

9 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1

10 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 2

11 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1

12 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 2

13 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1

14 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1

15 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1

16 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1

17 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1

18 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1

Οι θέσεις στο Γενικό νοσοκομείο

1. ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1

2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1

3. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1

4. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (για την Μ.Ε.Θ) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1

5. ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1

Κάθε υποψήφιος δύναται να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση για το σύνολο των προκηρυγμένων θέσεων της ειδικότητάς του ανά φορέα και με ανώτατο όριο πέντε  φορείς (νοσοκομεία ή Κ.Υ.) μίας μόνο Δ.Υ.ΠΕ., δηλώνοντας υποχρεωτικά και τη σειρά προτίμησής τους.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 14.02.2020 ώρα 12.00 και λήγει στις 28.02.2020 ώρα 12.00.

Λ.Ε. Εφημερίδα ΚΟΣΜΟΣ (kosmoslarissa.gr)