Με ΦΕΚ καθορίστηκε το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000 ευρώ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ε.Φ. 1029- 201-0000000, ΑΛΕ 2310401009 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού», για τη χρηματοδότηση των Δήμων και των Συνδέσμων Δήμων για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης τους έτους 2019.

Η καταβολή της χρηματοδότησης γίνεται με την έκδοση τακτικών χρηματικών ενταλμάτων στο όνομα των δικαιούχων στον ΑΛΕ 2310401009 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι δήμοι της Λάρισας που χρηματοδοτούνται είναι:

- Ελασσόνας 1.497,30

- Κιλελέρ 8.447,79

- Λάρισας 45.015,73

- Φαρσάλων 8.534,67