Μειώνεται συνεχώς ο αριθμός των ατόμων που παραμένουν στο Κέντρο Αποκατάστασης Αρωγή σε συνθήκες καραντίνας.
Μετά και τις τελευταίες εργαστηριακές εξετάσεις, τα αποτελέσματα βγήκαν αρνητικά για έξι άτομα και επομένως επιστρέφουν στα σπίτια τους.
Στη δομή παραμένουν άλλοι έξι ασθενείς, οι οποίοι θα επανεξεταστούν το Σάββατο.