Δυστυχώς και το ιστορικό κτίριο της Αβερωφείου Γεωργικής Σχολής στη Λάρισα χτυπήθηκε από τους σεισμούς της 3ης και 4ης Μαρτίου, καθώς οι ρωγμές που σημειώθηκαν στο οικοτροφείο, το οποίο φιλοξενεί 26 μαθητές (σε σύνολο 75), αλλά και στις αίθουσες διδασκαλίας της Σχολής, τα καθιστούν ακατάλληλα, όπως έδειξε και ο δευτεροβάθμιος έλεγχος που πραγματοποιήθηκε.

Σε πρώτη φάση οι προσπάθειες της Διεύθυνσης και της Διοίκησης του ΕΛΓΟ «Δήμητρα» -όπου υπάγεται η Σχολή- είναι να βρεθεί λύση με τη φιλοξενία των οικότροφων μαθητών και ακολούθως να βρεθούν οι κατάλληλοι χώροι διεξαγωγής των μαθημάτων, όταν βεβαίως το επιτρέψουν οι επιδημιολογικές συνθήκες.

Γ. Ρούστας Ελευθερία