Στο κτίριο του νέου Πνευματικού Κέντρου Τσαριτσάνης βρέθηκε ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας με τον αντιδήμαρχο Πολιτισμού κ. Κ. Πασχόπουλο και τις επιβλέπουσες μηχανικούς της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου κ.κ. Χρ. Ζαρίφη και Μαρ. Πουλτσίδη, προκειμένου να διαπιστώσουν την ολοκλήρωση των εργασιών ανέγερσης του Πνευματικού Κέντρου Τσαριτσάνης. 

Στην επίσκεψη παρευρέθηκε ο πρόεδρος της κοινότητας Τσαριτσάνης κ. Αχ. Μητσιμπόνας, ο τοπικός σύμβουλος κ. Ιω. Λουτριώτης, καθώς και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας κ. Βάϊος Κυρίδης.

Αφού ολοκληρώθηκε η αυτοψία ο δήμαρχος Ελασσόνας κ. Γάτσας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Το Πνευματικό Κέντρο Τσαριτσάνης ήταν μια διαχρονική απαίτηση της κοινότητας και των κατοίκων της που θα προσφέρει στον πολιτισμό, στις συλλογικότητες και στην πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας.

Η Τσαριτσάνη αποτελεί ένα θησαυρό πολιτιστικής κληρονομιάς και χαίρομαι που αποφασίσαμε να προχωρήσουμε και να ξεκινήσουμε το έργο της ανέγερσης του, ενός έργου που μας βρίσκει σε μια εποχή που θα πρέπει να επενδύσουμε στην ιστορία μας και στον πολιτισμό, αναδεικνύοντας την τοπική μας ιστορία.

Το πολιτιστικό κέντρο είναι ένας σύγχρονος πολυλειτουργικός χώρος, που θέλουμε να αποτελέσει πόλο έλξης και κέντρο έκφρασης και δημιουργίας».

Τεχνική περιγραφή του έργου:  

Ο Δήμος Ελασσόνας προκήρυξε ανοιχτό διαγωνισμό, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για το έργο «Πνευματικό Κέντρο Τσαριτσάνης» προϋπολογισμού 1.356.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ)  το οποίο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του δήμου μέσω ΣΑΤΑ. 

Με τις κτιριακές και ηλεκτρομηχανολογικές παρεμβάσεις που έγιναν, δημιουργήθηκαν λειτουργικοί χώροι και έγινε και η διαμόρφωση του
περιβάλλοντος χώρου. 

Ενδεικτικά οι εργασίες που εκτελέστηκαν είναι οι εξής: 

∙ Χωματουργικές εργασίες – καθαιρέσεις 

∙ Κατασκευή φέροντος οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα 

∙ Οπτοπλινθοδομές – διαζώματα - τοιχία ξηράς δόμησης

∙ Θύρες εσωτερικές – εξωτερικές και πυρασφάλειας 

∙ Κουφώματα αλουμινίου σε όψη ξύλου 

∙ Επιχρίσματα εσωτερικά και εξωτερικά 

∙ Επενδύσεις δαπέδων – τοίχων με κεραμικά πλακίδια, ξύλινα δάπεδα δάπεδα από linoleum

∙ Επενδύσεις τμημάτων όψεων εξωτερικά με φυσική πέτρα 

∙ Χρωματισμοί 

∙ Ξύλινη στέγη

∙ Θερμομονώσεις

∙ Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση 

∙ Εγκατάσταση ύδρευσης και αποχέτευσης

∙ Εγκατάσταση θέρμανσης-εξαερισμού-κλιματισμού

∙ Υδραυλικός ανελκυστήρας