Συνεχίζεται από το Δήμο Λαρισαίων η σταδιακή  αντικατάσταση παλιών φωτιστικών σωμάτων στο πλαίσιο διαγωνισμού για την εγκατάσταση 3.273 «έξυπνων» τηλεδιαχειριζόμενα φωτιστικά, σύγχρονης τεχνολογίας τύπου LED. Η χρηματοδότηση του έργου με 2,3 εκατ. γίνεται ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Τα νέα φωτιστικά αντικαθιστούν τα συμβατικά σε πεζοδρόμους, πλατείες, πάρκα και άλλους κοινόχρηστους χώρους και  όπου έχουν ήδη τοποθετηθεί η διαφορά είναι εμφανής.
Σημειώνεται πως πέραν της συγκεκριμένου έργου, ο Δήμος Λαρισαίων έχει προχωρήσει σε λήψη απόφασης για αντικατάσταση του συνόλου του παλιού οδοφωτισμού στην πόλη και τα χωριά του Δήμου μέσω χρηματοδότησης της επένδυσης με μόχλευση πόρων από τον Ιδιωτικό Τομέα, σαν Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ).
Η καταρχήν απόφαση έχει ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και σε επόμενο στάδιο αναμένεται η συζήτηση επί της προκήρυξης του διαγωνισμού.