Ξεκίνησε σήμερα η διανομή προϊόντων από το Δήμο Λαρισαίων για τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ, σε 2.557 σπίτια δικαιούχων στο Δήμο Λαρισαίων.
Η διανομή που θα εξελιχθεί καθ΄ όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, γίνεται πόρτα πόρτα και με όλα τα μέτρα προστασίας.
Ο Δήμος Λαρισαίων, καλεί όλους τους δικαιούχους του ΤΕΒΑ, να απαντούν στις τηλεφωνικές κλήσεις και να διαθέτουν άμεσα στους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου τα στοιχεία ταυτοποίησης (Ταυτότητα και ΑΜΚΑ) ώστε να ανταποκρίνεται έγκαιρα και να ολοκληρώνεται χωρίς προβλήματα η διανομή.
Ειδική μέριμνα έχει ληφθεί για τη διανομή στους δικαιούχους που βρίσκονται στην περίμετρο της καραντίνας και η οποία θα γίνει από τα σημεία τροφοδοσίας που έχει οργανώσει ο Δήμος.