Ξεκινούν αύριο Τετάρτη 22 Απριλίου, η νέα φάσης των έργων στην συνοικία του Αγίου Κωνσταντίνου.
Στην νέα αυτή φάση έργα θα γίνουν στις  οδούς Στρατηγού Φράγκου, Περικλέους, Ηλέκτρας,  υπόλοιπο Ισχομάχου,  υπόλοιπο Γιαννιτσών και  Καλλιάρχου.
Η έναρξη θα γίνει από την οδό Στρ. Φράγκου και σταδιακά το εργοτάξιο θα επεκτείνεται και στις άλλες οδούς. Προβλεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης είναι το τέλος  Ιουλίου 2020.
Υπενθυμίζεται ότι οι παρεμβάσεις εντάσσονται σε μεγάλο έργο του Δήμου Λαρισαίων "ανακατασκευή οδών συνοικίας Αγίου Κωνσταντίνου, προυπολογισμού 4 εκατ. ευρώ . Το έργο προβλέπει πλήρης ανακατασκευή οδών (δίκτυα ομβρίων, κρασπεδόρειθρα, πλακοστρώσεις, ασφαλτοστρώσεις, νέα δίκτυα Η/Μ και πρασίνου κλπ