Ενα πολύπλοκο εξεταστικό σύστηµα εισαγωγής στα ΑΕΙ µε πολλά κενά ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, το οποίο πρέπει να δοκιµαστεί στην πράξη, ώστε να αποδείξει εάν µπορεί να λειτουργήσει προς όφελος της νέας γενιάς.
Παρά το γεγονός ότι οι λεπτοµέρειες δεν έχουν ανακοινωθεί, είναι βέβαιο ότι θα χρειαστεί πολλές βελτιώσεις και τροποποιήσεις, για να προχωρήσει τελικά χωρίς παρατράγουδα.
Όπως σημειώνει το «Εθνος» σήµερα τα τµήµατα που θα µπορούσαµε να ονοµάσουµε «πράσινα» (σχολές ελεύθερης πρόσβασης) είναι 99 σε πανεπιστήµια και ΤΕΙ, στα οποία πέρυσι εισήχθησαν µε βαθµούς κάτω της βάσης δεκάδες υποψήφιοι. Δηλαδή τµήµατα στα οποία υποψήφιοι εισήχθησαν ακόµη και µε 4.000 ή 5.000 µόρια, οι οποίοι έδωσαν σχεδόν λευκή κόλλα στις Πανελλαδικές!
Στη Λάρισα τα τμήματα που χαρακτηρίζονται «πράσινα» είναι δύο.
Πρόκειται το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με περσινή βάση 8.478 μόρια  και το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με περσινή βάση 8.611 μόρια.