Για έναν ακόμη χρόνο ανανεώνονται οι συμβάσεις 107 εργαζομένων στον Δήμο Λαρισαίων.
Πρόκειται για συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου που αφορούν στην υλοποίηση της δράσης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής»
Η ανανέωση ξεκινά από σήμερα 1η Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι τις 31 Αυγούστου 2022 με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, έως τη λήξη του προγράµµατος.
Πρόκειται για τις ειδικότητες: ΠΕ Νηπιαγωγών, ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό, ΠΕ Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής, ΠΕ Μουσικών, ΔΕ Μαγείρων, ΔΕ Οδηγών, ΠΕ Εκπαιδευτικό Προσωπικό Ειδικής Αγωγής, ΤΕ Νοσηλευτών, ΥΠ Υπάλληλος Καθαριότητας.