Τέσσερις κηδείες σήμερα Σάββατο 4 Ιουνίου 2022 στον νομό Λάρισας

1. Κωνσταντίνος Μπαλάνας ετών 77

Ώρα 17:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

2. Αννα Αντωνίου ετών 92

Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

3. Στυλιανή Ζαφείρη ετών 76

Ώρα11:00 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Συκούριο

4. Ελευθέριος Σιμογιάννης ετών 88

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Μοδέστου στους Γόννους