Με οκτώ υπαλλήλους ενισχύεται η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 6μηνη σύμβαση εργασίας, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του υποέργου.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Θα προσληφθούν άτομα Πανεπιστημιακής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται από την Τρίτη 19 έως την Δευτέρα 25 Ιουλίου είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση efakar@culture.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία υπηρεσίας του φορέα.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη ΕΔΩ

workenter.gr