Την έγκρισή του για την κατασκευή ενός μικρού υδροηλεκτρικού έργου στη Δρακότρυπα έδωσε το Δασαρχείο Μουζακίου.

Με την απόφαση του ενημερώνει την  εταιρεία με την επωνυμία «ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ότι μπορεί να επέμβει σε διακατεχόμενη έκταση δασικού χαρακτήρα συνολικού εμβαδού 19.419,93 τ.μ., η οποία βρίσκεται στο ρέμα «Κακόρρεμα», στην Τ.Κ. Δρακότρυπας του Δήμου Μουζακίου, για την υλοποίηση και εγκατάσταση του έργου. Σημειώνεται ότι  για την οποία επέμβαση έχει ήδη εκδοθεί το 2021 απόφαση Τροποποίησης και ανανέωσης της αρχικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου που χρονολογείται από το 2012.

Το έργο αφορά την κατασκευή υδροηλεκτρικού έργου ισχύος 1,68 MW που εκμεταλλεύεται το υδατικό δυναμικό της κοίτης του ρέματος «Κακόρρεμα», μετατρέποντας την κινητική ενέργεια του νερού σε ηλεκτρική με τη χρήση ηλεκτρογεννήτριας. Το ΜΥΗΕ περιλαμβάνει μία κύρια υδροληψία  σε υψόμετρο +900μ. και μία βοηθητική υδροληψία εκτροπής σε υψόμετρο +950 μ., αγωγό προσαγωγής των υδάτων μήκους 3.831 μ., σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε υψόμετρο +408 μ., βελτιώσεις υφιστάμενων οδών, διάνοιξη νέας μόνιμης οδοποιίας πρόσβασης στην κύρια υδροληψία μήκους 113μ. και διάνοιξη νέας μόνιμης οδοποιίας πρόσβασης στο σταθμό παραγωγής μήκους 60μ.

Το νερό μετά τη διέλευσή του από τη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής, μέσω διώρυγας φυγής, θα επιστρέφει στην κοίτη του ρέματος Κακόρρεμα. Το έργο θα συνδεθεί στο υφιστάμενο δίκτυο της ΔΕΗ, μέσω νέας γραμμής ΜΤ, συνολικού μήκους 6.555 μ. που αποτελεί συνοδό έργο με έγκριση του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ)

Η επέμβαση πραγματοποιείται κατόπιν καταβολής ανταλλάγματος χρήσης 7.044,64 € που θα γίνει εφάπαξ στο Πράσινο Ταμείο –Ειδικό φορέα Δασών και της υποβολής εγκεκριμένης μελέτης εκτέλεσης δασοκομικών εργασιών ή εκτέλεσης μικρού δασοτεχνικού έργου στην έκταση που υποδεικνύεται από τη δασική Υπηρεσία με σκοπό τη βελτίωση και την προστασία της.

Η έγκριση της επέμβασης στην έκταση χορηγείται για χρονικό διάστημα 15 ετών από την έκδοσή της, με δυνατότητα ανανέωσης και στη σχετική απόφαση περιλαμβάνεται επίσης σειρά όρων και προϋποθέσεων που θα πρέπει να τηρήσει η εταιρεία.

karditsaLive.Net