Την πρόσληψη συμβασιούχων βοηθών βρεφονηπιοκόμων και νηπιαγωγών για διάστημα οκτώ μηνών ανακοίνωσαν οι Δήμοι Βόλου και Ρήγα Φεραίου για το πρόγραμμα Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» Περιόδου 2018-2019, ενώ η ΔΕΗ Βόλου θα προσλάβει δύο άτομα ειδικότητας διοικητικών γραμματέων.

Πιο συγκεκριμένα, ο ΔΟΕΠΑΠ ΔΗΠΕΘΕ ανακοίνωσε την πρόσληψη οκτώ ατόμων ειδικότητας ΔΕ βοηθών βρεφονηπιοκόμων με διάρκεια πρόσληψης από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31-08-2019, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου ανακοίνωση την πρόσληψη δύο Π.Ε. Νηπιαγωγών για το Βελεστίνο και τα Κανάλια, με διάρκεια πρόσληψης από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31-08-2019, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Τέλος, η ΔΕΗ ανακοίνωσε την πρόσληψη εποχικού προσωπικού 63 ατόμων με σύμβαση εργασίας 8 μηνών, από τους οποίους δύο άτομα στο κατάστημα πωλήσεων Βόλου, ειδικότητας ΔΕ υπάλληλοι γραφείου (διοικητικών γραμματέων).

magnesianews.gr