Το πλάνο σύμφωνα με το οποίο θα γίνουν οι προσλήψεις στο Δημόσιο τα επόμενα έτη έχει καταρτίσει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Εντός του Μαρτίου αναμένεται, μάλιστα, να εκδοθεί και η σχετική εγκύκλιος για τον πολυετή σχεδιασμό των προσλήψεων, καλώντας τα υπουργεία και τους φορείς του Δημοσίου να προχωρήσει στον προγραμματισμό των αιτούμενων θέσεων πρόσληψης.

Όπως αναφέρουν ΤΑ ΝΕΑ τα υπουργεία θα πρέπει έως τα τέλη Ιανουαρίου κάθε έτους να αποστέλλουν τα σχέδια τους για τον προγραμματισμό των προσλήψεων, ενώ ένα μήνα νωρίτερα έως και τα τέλη Δεκεμβρίου κάθε έτους αντίστοιχα σχέδια καλούνται να υποβάλουν οι εποπτευόμενοι φορείς του Δημοσίου και οι Ανεξάρτητες Αρχές.

Ο σχεδιασμός των προσλήψεων πάντως αναμένεται να είναι τετραετής.

Στα τέλη κάθε Σεπτεμβρίου, τα υπουργεία καλούνται να έχουν αποστείλει όλα τα αιτήματά τους – και για τους εποπτευόμενους από αυτά φορείς – για προσλήψεις μόνιμου και εποχικού προσωπικού που αφορούν την επόμενη χρονιά. Ετσι, και φέτος τον Σεπτέμβριο θα αποσταλούν τα αιτήματα για κάλυψη κενών θέσεων για το 2020. Ενώ η έγκριση των αιτημάτων του ετήσιου προγραμματισμού θα γίνει στο δεύτερο 15νθήμερο του Νοεμβρίου.

Πηγές του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης τόνιζαν πως άμεσα πρόκειται να προχωρήσουν και οι αποσπάσεις μόνιμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, προς τον ΑΣΕΠ. Κι αυτό θα γίνει με σκοπό την ενίσχυση της Ανεξάρτητης Αρχής. Σημειώνεται πως η διάρκεια των αποσπάσεων ανέρχεται σε ένα έτος με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης για μία φορά.

Το αμέσως επόμενο διάστημα, πάντως, πρόκειται να προχωρήσει και η οικονομική ενίσχυση των υπαλλήλων του ΑΣΕΠ για την υπερωριακή απασχόληση. Κάτι που προβλέπει το νομοσχέδιο, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως λόγω της διεύρυνσης με νέες αρμοδιότητες της αποστολής του ΑΣΕΠ, θα υπάρχει για τα έτη 2019 και 2020 ειδική αποζημίωση για τις υπερωρίες.