Αύξηση 35,3% σημείωσαν οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων το 2021 σε σύγκριση με το 2020 και έφτασαν τις 109.961 από 81.290. Από την άλλη, οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων υποχώρησαν σε 15 το 2021 από 19 το 2020. Διευκρινίζεται ότι στα εν λόγω στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) περιλαμβάνονται όλες οι μορφές επιχειρήσεων, ακόμη και οι αγρότες ειδικού καθεστώτος και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, κάτι που δεν ισχύει με τις εγγραφές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ). Από την άλλη, στα στατιστικά στοιχεία του ΓΕΜΗ σε ό,τι αφορά ειδικά τις διαγραφές συγκαταλέγονται, όχι μόνο οι πτωχεύσεις, αλλά και οι εταιρείες των οποίων η λειτουργία διεκόπη ή είναι σε διαδικασία εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης κ.ά.
Οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων (ενάρξεις λειτουργίας επιχειρήσεων) για το σύνολο των τομέων της οικονομίας το δ΄ τρίμηνο 2021 ανήλθαν σε 34.508, παρουσιάζοντας αύξηση 56,1% σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο 2020, που είχαν ανέλθει σε 22.113 και αύξηση 52,4% σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο 2021, που είχαν ανέλθει σε 22.642. Οι πτωχεύσεις κατά το δ΄ τρίμηνο του 2021 ήταν τρεις, όσες και το δ΄ τρίμηνο του 2020. Το μεγαλύτερο πλήθος εγγραφών, ακριβώς λόγω της συμπερίληψης των αγροτών και των  ελευθέρων επαγγελματιών, παρατηρείται το 2021 στον τομέα Γεωργία, δασοκομία και αλιεία (30.423) και στις Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (14.488).
Η μεγαλύτερη αύξηση στο πλήθος των εγγραφών νέων επιχειρήσεων το 2021 σε σχέση με το 2020 καταγράφηκε στον τομέα Ενημέρωση και επικοινωνία (40,4%) και στον τομέα Μεταφορά και αποθήκευση» (40,3%), ενώ μείωση καταγράφηκε στον τομέα Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (5,1%).

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ