Εμπορικές και τουριστικές επιχειρήσεις, εξαγωγικές και επιχειρήσεις διαφόρων υπηρεσιών αλλά και επιτηδευματίες μπήκαν στο στόχαστρο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για φοροδιαφυγή, εντός και εκτός συνόρων.
Το 2021 η ΑΑΔΕ διενήργησε 14.852 ελέγχους σε στοχευμένες γεωγραφικές περιοχές ή κλάδους επιτηδευματιών ή σε στοχευμένους ΑΦΜ επιχειρήσεων ή επιτηδευματιών.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, εντοπίσθηκαν 7.306 περιπτώσεις φορολογικών παραβάσεων από επιχειρήσεις, σε ποσοστό 49,2%!
Κατά το προηγούμενο έτος έγιναν 9.035 εμφανείς έλεγχοι, έναντι στόχου 6.000, στους οποίους καθίσταται γνωστή η παρουσία των συνεργείων, με στόχο την ενίσχυση της εθελουσίας συμμόρφωσης.
Ρεκόρ παραβάσεων στο ΦΠΑ
Η Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης των Δημοσίων Εσόδων ολοκλήρωσε 178 έρευνες – ελέγχους ΦΠΑ με την εντοπισθείσα παραβατικότητα να φθάνει στο εντυπωσιακό 81,5%. Από τη διενέργεια των ανωτέρω ερευνών προέκυψαν 139 περιπτώσεις εντοπισμού εξαφανισμένων εμπόρων, που συνδέονται με ενδοκοινοτική απάτη στον ΦΠΑ και ακολούθησε η διαδικασία απενεργοποίησης του κοινοτικού τους ΑΦΜ.
Κατά το 2021, τα προσδιορισθέντα διαφυγόντα έσοδα από τις περιπτώσεις εντοπισμού εξαφανισμένων εμπόρων ανήλθαν, κατά μέσο όρο, σε 0,27 εκατ. €/ εξαφανισμένο έμπορο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης για τουριστικά καταλύματα στόχευσε στην αξιοποίηση δεδομένων από πλατφόρμες κρατήσεων. Επίσης, διενεργήθηκε δράση εντοπισμού αδήλωτων πωλήσεων μέσω διαδικτύου, με συγκέντρωση και συνδυασμό στοιχείων από τρίτες πηγές.
Τι έδειξε το σύστημα εισροών-εκροών
Επιπλέον, αξιοποιήθηκαν στοιχεία από το σύστημα εισροών-εκροών για εντοπισμό επιχειρήσεων υγρών καυσίμων με φοροδιαφυγή, καθώς στελέχη των ΥΕΔΔΕ μετείχαν σε μεικτή ομάδα εργασίας για την επιχειρησιακή διαχείριση δεδομένων ηλεκτρονικών εφαρμογών στον κλάδο των καυσίμων. Στοχεύτηκαν, επίσης, υποθέσεις έρευνας σχετικά με την απάτη στον ενδοκοινοτικό ΦΠΑ και τον εντοπισμό εξαφανισμένων εμπόρων, αξιοποιώντας στοιχεία από ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα ανάλυσης κινδύνου και συνδυασμένης πληροφόρησης. Παράλληλα, για πρώτη φορά αξιοποιήθηκαν στοιχεία από το σύστημα Ανάλυσης Δικτύων Συναλλαγών (Transaction Network Analysis- ΤΝΑ), του οποίου κύριος σκοπός είναι η επεξεργασία και ανάλυση στοχοθετημένων πληροφοριών για τη διασυνοριακή απάτη μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

ertnews.gr