Περίπου τρία στα δέκα νοικοκυριά είχαν την υποχρέωση πέρυσι να εξοφλήσουν τουλάχιστον ένα δάνειο, με εξαίρεση τυχόν ενυπόθηκο δάνειο για την αγορά κύριας κατοικίας. Τα περισσότερα δάνεια έχουν ληφθεί με σκοπό την αγορά περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων επίπλων και εν γένει εξοπλισμού, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι το 46,5% των δανείων έχει ληφθεί για την κάλυψη των καθημερινών εξόδων διαβίωσης. Τα παραπάνω στοιχεία δημοσιοποίησε χθες η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στοιχεία που δείχνουν μεταξύ άλλων ότι υπάρχουν ακόμη και τα… διακοποδάνεια, τα οποία «άνθησαν» σε παλαιότερες εποχές.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το 72% των νοικοκυριών δεν έχει υποχρέωση να εξοφλήσει κανένα δάνειο, εξαιρώντας τυχόν ενυπόθηκο δάνειο για την αγορά της κύριας κατοικίας, ενώ το 28% έχει την υποχρέωση εξόφλησης ενός τουλάχιστον δανείου.
Κύριος λόγος για τη λήψη δανείου αποτελεί η αγορά περιουσιακών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων των οικιακών επίπλων και συσκευών και της διακόσμησης εσωτερικών χώρων) εντός ή εκτός της χώρας διαμονής (56,3%), ακολουθούν η κάλυψη καθημερινών εξόδων διαβίωσης (46,5%), η εκπαίδευση (7,9%), η αγορά μεταφορικού μέσου (7,8%), οι διακοπές (7,2%), η ιατρική περίθαλψη (3,6%), το προσωπικό δάνειο για χρηματοδότηση ιδίας επιχείρησης (1,5%) και η αναχρηματοδότηση δανείων (1,4%).
Το μέσο οφειλόμενο ποσό, συμπεριλαμβανομένων τόκων και κεφαλαίου, των δανείων των νοικοκυριών για όλα τα μέλη του, που πληρώθηκε τον περασμένο μήνα (με εξαίρεση τυχόν ενυπόθηκο δάνειο για την αγορά της κύριας κατοικίας) εκτιμάται σε 236,70 ευρώ. Το ποσό που απομένει προς αποπληρωμή για δάνειο που έχει ληφθεί με σκοπό την αγορά πρώτης κατοικίας διαμορφώνεται κατά μέσο όρο σε 39.516 ευρώ.
Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν επίσης το υψηλό σχετικά ποσοστό ιδιοκτησίας στην Ελλάδα. Το 40,7% των νοικοκυριών έχει ακίνητη περιουσία, εκτός της κύριας κατοικίας, με το ποσοστό μάλιστα στα φτωχά νοικοκυριά να είναι 28,6%.
Το μέσο ποσό που δαπανά ένα ελληνικό νοικοκυριό έναν συνήθη μήνα για τρόφιμα στο σπίτι, κατανάλωση τροφίμων και ποτών εκτός σπιτιού, χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς και χρήση Ι.Χ. είναι συνολικά 598,23 ευρώ. Από αυτά, τα 296,29 ευρώ πηγαίνουν για την αγορά τροφίμων, αναψυκτικών και καφέ, τα 120,56 ευρώ για φαγητό και ποτό εκτός σπιτιού, 32,23 ευρώ για χρήση ΜΜΜ και 149,55 ευρώ για χρήση του Ι.Χ.
Σημαντικό ποσοστό νοικοκυριών εμφανίζεται να αποταμιεύει, κάτι πάντως που μπορεί να συνδέεται και με το γεγονός ότι η έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ αφορά το 2020, χρονιά κατά την οποία αυξήθηκαν σε σημαντικό βαθμό οι καταθέσεις λόγω του υποχρεωτικού εγκλεισμού. Ετσι, ένα 37,4% των νοικοκυριών αποταμιεύει χρήματα, ενώ από την άλλη υπάρχει ένα 16,3% που όχι μόνο δεν αποταμιεύει, αλλά βρίσκεται σε ανάγκη να δανείζεται από τρίτους.
Στην περίπτωση, πάντως, που ένα νοικοκυριό θα αναγκαζόταν να ζήσει μόνο με τις αποταμιεύσεις, αυτές θα έφταναν για λιγότερο από τρεις μήνες για ένα στα τρία νοικοκυριά. Επίσης, ένα 35% δεν διαθέτει καθόλου αποταμιεύσεις.

Δήμητρα Μανιφάβα (Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ)