Μέσω ενός μηνύματος στο κινητό ο ασθενής ενημερώνεται ότι έχει έρθει η ώρα να πραγματοποιήσει τον καθιερωμένο ετήσιο προληπτικό έλεγχο υγείας, ενώ ένας γιατρός δημόσιου νοσοκομείου είναι σε θέση με το πάτημα ενός κουμπιού να ελέγξει πόσες από τις ασθενείς του έχουν πραγματοποιήσει μαστογραφία. Πρόκειται για εικόνες που είναι ίσως πρωτόγνωρες για τα ελληνικά δεδομένα. Θα μπορούσαν όμως σε μερικά χρόνια να αποτελούν τη νέα πραγματικότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας της χώρας. Αυτός τουλάχιστον είναι ο στόχος της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ), της εταιρείας που έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση της στρατηγικής του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», η ΚτΠ, σε συνεργασία με τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υγείας, προγραμματίζει να δημοπρατήσει το προσεχές διάστημα δύο έργα, συνολικού προϋπολογισμού της τάξεως των 30 εκατ. ευρώ, που θα μπορούσαν να αλλάξουν τα δεδομένα στη δημόσια υγεία και περίθαλψη.
Εργο 30 εκατ. ευρώ
Πρόκειται για την ψηφιοποίηση των αρχείων του συστήματος δημόσιας υγείας με στόχο τη διάσωση, την προώθηση και τη χρήση φακέλων ασθενών που σήμερα δεν είναι προσβάσιμοι ηλεκτρονικά. Το έργο, που αντιπροσωπεύει τη μερίδα του λέοντος του προϋπολογισμού ύψους 30 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση 16.000.000 αρχείων υγείας που βρίσκονται σε φυσική μορφή σε 120 νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα, όπως και 190.000.000 αρχείων και εξετάσεων απεικόνισης διαφόρων μεγεθών. Μέσω της συγκεκριμένης δράσης, που εκτιμάται ότι θα μπορούσε να ολοκληρωθεί σε ορίζοντα δύο χρόνων από την έναρξη υλοποίησής της, επιδιώκεται η ηλεκτρονική διαχείριση του ιστορικού αρχείου ασθενών, με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων πληροφοριών και την αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών διάγνωσης και θεραπείας.
«Δεν χρειάζεται να τονιστεί η αξία αυτού του έργου για το σύστημα υγείας και για τις δυνατότητες που δημιουργεί για τους πολίτες, το ιατρικό υγειονομικό προσωπικό, τους επιστήμονες, την οικονομία, την ορθή διαχείριση των πόρων και την ασφάλεια των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων», σημειώνει ο διευθύνων σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας Σταύρος Ασθενίδης.
Σε χώρες όπου έχει εφαρμοστεί το ηλεκτρονικό ιατρικό αρχείο και τα επιμέρους συστήματα των νοσοκομείων «μιλούν» αποτελεσματικά μεταξύ τους, όχι μόνο έχει μειωθεί ο φυσικός χώρος αποθήκευσης, αλλά έχει υπολογιστεί ότι οι γιατροί είναι σε θέση να εξετάζουν έως και τέσσερις περισσότερους ασθενείς σε σχέση με πριν. Κι αυτό διότι εξοικονομούν χρόνο που σπαταλιέται στη διαχείριση των φακέλων των ασθενών. Εκτός όμως από την αύξηση της παραγωγικότητας του υγειονομικού προσωπικού, εξοικονομείται και κόστος, επειδή ελαχιστοποιείται η ανάγκη δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Στην Ευρωπαϊκή Ενωση, σημαντικός αριθμός χωρών διαθέτει ηλεκτρονικό ιστορικό αρχείο υγείας, όμως εντοπίζεται συχνά πρόβλημα διαλειτουργικότητας, τα συστήματα δεν «επικοινωνούν» μεταξύ τους, ιδίως μεταξύ διαφορετικών περιφερειών ή δήμων.
Το δεύτερο έργο που προωθεί η Κοινωνία της Πληροφορίας περιλαμβάνει την επέκταση του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής (ΕΔΙΤ), της από απόσταση παροχής υπηρεσιών υγείας και της απομακρυσμένης συνομιλίας μεταξύ γιατρού και ασθενούς.
«Η διεύρυνση της παροχής ψηφιοποιημένων υπηρεσιών υγείας, που θα απευθύνονται και θα ενισχύουν το σύνολο του πληθυσμού ενώ ταυτόχρονα θα υποστηρίζουν συγκεκριμένες ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες, όπως τους χρόνια πάσχοντες, τους ηλικιωμένους και τους πολίτες με κινητικά προβλήματα, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα άμεσης και εύκολης επικοινωνίας μέσω του Διαδικτύου με επαγγελματίες υγείας, είναι επιβεβλημένη», εξηγεί ο κ. Ασθενίδης.
Μέσω της επέκτασης – αναβάθμισης του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και της διασύνδεσής του με συστήματα που υπάρχουν ήδη, επιδιώκεται η κάλυψη υγειονομικών αναγκών ορεινών, δυσπρόσιτων και νησιωτικών οικισμών που δεν διαθέτουν σήμερα πρόσβαση στο ΕΔΙΤ, καθώς και 30 σωφρονιστικών καταστημάτων και 20 δομών υποδοχής προσφύγων και μεταναστών. Το εν λόγω έργο, που έχει εκτιμώμενο χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης τη διετία, περιλαμβάνει την προσθήκη 315 νέων σταθμών τηλεϊατρικής και τη δημιουργία 3.000 νέων σημείων τελικής φροντίδας στο σπίτι για ευάλωτες ομάδες και άτομα που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Οπως εξηγεί ο κ. Ασθενίδης, η επικοινωνία μεταξύ των κόμβων τηλεϊατρικής θα πραγματοποιείται μέσα από το «Σύζευξις ΙΙ», δηλαδή το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο για το σύνολο του Δημοσίου. Ολη η επικοινωνία δεδομένων (ήχος, εικόνα και ιατρικά δεδομένα) θα γίνεται όπως και σήμερα με ασφαλή και κρυπτογραφημένο τρόπο λαμβάνοντας υπόψη τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Δημήτρης Δελεβέγκος (Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ)