Εντός της τρέχουσας εβδομάδας θα τεθεί σε λειτουργία στο σύστημα TAXISnet, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη νέα βελτιωμένη ρύθμιση του ν. 4621/2019 για την τμηματική εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις. Για όσους έχουν ενταχθεί στην αρχικά νομοθετηθείσα ρύθμιση, του ν. 4611/2019, για την τμηματική καταβολή οφειλών προς το Δημόσιο σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις, η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων επανακαθορισμού του ύψους και του αριθμού των δόσεων με βάση τη νέα ευνοϊκότερη ρύθμιση θα ενεργοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα.
Με τη νέα βελτιωμένη ρύθμιση των 120 δόσεων παρέχονται ισχυρά κίνητρα σε περισσότερους από 3,5 εκατομμύρια φορολογούμενους για τακτοποίηση των απλήρωτων οφειλών τους προς τις φορολογικές αρχές. Τα κίνητρα, όπως αποτυπώνονται στις διατάξεις του ν. 4621/2019, είναι τόσο πολλά και ελκυστικά ώστε δικαιολογημένα πλέον η κυβέρνηση έχει καταστήσει σαφές προς όσους χρωστούν στο Δημόσιο και δεν έχουν ακόμη ρυθμίσει τις οφειλές τους ότι δεν πρόκειται να υπάρξει άλλη ευκαιρία αποπληρωμής με τόσο ευνοϊκούς όρους.
Η ρύθμιση, σημαντικά βελτιωμένη πλέον σε σύγκριση με αυτήν που νομοθετήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση, δίνει τη δυνατότητα στη συντριπτική πλειονότητα των φυσικών προσώπων και των επιχειρήσεων με οφειλές προς τις ΔΟΥ, τα Ελεγκτικά Κέντρα και την Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης να τεθούν οριστικά σε τροχιά οικονομικής ανάκαμψης, καθώς όχι μόνο παρέχει τη δυνατότητα αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών σε πολλές και μικρές μηνιαίες δόσεις αλλά, για πρώτη φορά, απαλλάσσει όσους εντάσσονται σ' αυτήν από το επαχθές μέτρο της δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών και της κατάσχεσης των ποσών που κατατίθενται σ' αυτούς. Επιπλέον, επιτρέπει την εξόφληση οφειλών από 2.400 ευρώ και άνω σε 120 μηνιαίες δόσεις, ενώ ακόμη και οφειλές από 200 έως 2.400 ευρώ μπορούν να εξοφλούνται σε 10 έως και 120 μηνιαίες δόσεις.
Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε χθες ο υφυπουργός Παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, η νέα ρύθμιση για τις 120 δόσεις, η οποία βελτιώνει και διευρύνει την προϊσχύσασα έχει τεθεί τυπικά σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου. Όπως πρόσθεσε, «η ηλεκτρονική πλατφόρμα για όσους θα υποβάλουν για πρώτη φορά αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση θα ανοίξει μέσα στην εβδομάδα», ενώ «για τους περίπου 200 χιλιάδες συμπολίτες μας, που βρίσκονται ήδη στην προηγούμενη ρύθμιση (σ.σ.: και θέλουν να ενταχθούν στη νέα που έχει ευνοϊκότερους όρους), η σχετική πλατφόρμα θα ανοίξει την ερχόμενη εβδομάδα».
Ευεργετήματα
Τα νέα οφέλη, τα κίνητρα και τα ευεργετήματα της ρύθμισης, όπως προκύπτουν από τις ψηφισθείσες διατάξεις του ν. 4621/2019 και τα όσα ανέφερε χθες ο κ. Πέτσας, είναι αναλυτικά τα εξής:
1 Προβλέπεται αυτόματη αναστολή των κατασχέσεων των τραπεζικών λογαριασμών, των εισοδημάτων και των περιουσιακών στοιχείων για περισσότερους από 1,1 εκατομμύριο οφειλέτες της Φορολογικής Διοίκησης εναντίον των οποίων έχουν ήδη επιβληθεί τα συγκεκριμένα μέτρα. Συγκεκριμένα, για όσους οφειλέτες υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις για υπαγωγή στη ρύθμιση, τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης τα οποία συνίστανται σε κατασχέσεις καταθέσεων, εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων αναστέλλονται, ανεξαρτήτως του εάν έχουν ήδη ξεκινήσει ή όχι να λαμβάνονται σε βάρος τους.
2 Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν ακόμη και ληξιπρόθεσμες οφειλές που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η-1-2019 έως την 30η-9-2019, αλλά αφορούν σε υποχρεώσεις ετών, υποθέσεων και περιόδων για τις οποίες οι σχετικές φορολογικές δηλώσεις έπρεπε να έχουν υποβληθεί μέχρι και 31-12-2018. Αυτό σημαίνει ότι:
α) Όσοι φορολογούμενοι δεν έχουν υποβάλει ακόμη δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για έτη μέχρι το 2017, δηλώσεις ΦΠΑ για φορολογικές περιόδους μέχρι και τις 30-11-2018 καθώς και δηλώσεις άλλων φόρων που έπρεπε να είχαν υποβληθεί μέχρι και τις 31-12-2018 μπορούν να τις υποβάλουν εκπρόθεσμα μέχρι και 30-9-2019 και στη συνέχεια να ρυθμίσουν τις οφειλές που θα προκύψουν από τις δηλώσεις αυτές έως και σε 120 μηνιαίες δόσεις. Επίσης, όλα τα ποσά των πρόσθετων φόρων και των προστίμων που έχουν επιβληθεί φέτος ή θα επιβληθούν μέχρι 30-9-2019 σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για υποθέσεις των ετών μέχρι και το 2018 θα μπορούν να ρυθμιστούν σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις.
β) Όσοι φορολογούμενοι υπέβαλαν ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για έτη έως το 2017, ανακριβείς δηλώσεις ΦΠΑ για φορολογικές περιόδους μέχρι 30-11-2018 καθώς και ανακριβείς δηλώσεις άλλων φορολογικών αντικειμένων, για τις οποίες οι προθεσμίες υποβολής έληξαν μέχρι 31-12-2018, μπορούν να υποβάλουν έως τις 30-9-2019 εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις στις οποίες μπορούν να συμπεριλάβουν την αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη. Στη συνέχεια μπορούν να ρυθμίσουν άμεσα και να εξοφλήσουν τους επιπλέον φόρους και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής που θα βεβαιωθούν έως και σε 120 μηνιαίες δόσεις.
Από τις δυνατότητες αυτές εξαιρούνται μόνο οι περιπτώσεις οφειλών που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν το διάστημα από 1ης-1-2019 έως 30-9-2019 αλλά αφορούν σε φορολογικές δηλώσεις για τις οποίες οι κανονικές προθεσμίες υποβολής λήγουν από την 1η-1-2019 και μετά. Δηλαδή δεν περιλαμβάνονται για παράδειγμα οι οφειλές του φόρου εισοδήματος για το έτος 2018, του ΦΠΑ του τέταρτου τριμήνου του 2018 για τους επιχειρηματίες που τηρούν απλογραφικά βιβλία και του Δεκεμβρίου του 2018 για τους επιχειρηματίες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, δεδομένου ότι οι δηλώσεις για τις οφειλές αυτές έπρεπε να υποβληθούν εντός του 2019.
3 Η ελάχιστη καταβλητέα μηνιαία δόση μειώνεται από τα 30 στα 20 ευρώ για όλους τους οφειλέτες. Η τροποποίηση αυτή θα ευνοήσει κυρίως όσους είχαν το 2017 ετήσιο εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ και οφείλουν στην εφορία ποσά από 2.400 έως 3.600 ευρώ, καθώς θα τους επιτρέψει να εξοφλήσουν τα χρέη τους αυτά σε 120 μηνιαίες δόσεις των 20-30 ευρώ εκάστη. Ευνοημένοι όμως θα είναι και οι μικροοφειλέτες με χρέη μέχρι 2.400 ευρώ, καθώς με την καθιέρωση της ελάχιστης μηνιαίας δόσης από τα 30 στα 20 ευρώ θα αυξηθεί αυτόματα, κατά μεγάλο ποσοστό, ο αριθμός των δόσεων στις οποίες θα μπορούν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους. Π.χ. οφειλέτης ποσού 200 ευρώ θα μπορεί να εξοφλήσει την οφειλή αυτή σε 10 μηνιαίες δόσεις των 20 ευρώ εκάστη, ενώ με το ισχύον μέχρι πρότινος καθεστώς επιτρεπόταν να την εξοφλήσει σε 7 μηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων οι 6 πρώτες των 30 ευρώ και η τελευταία των 10 ευρώ. Επίσης οφειλέτης ποσού 2.000 ευρώ θα μπορεί να ξεχρεώσει πλέον σε 100 δόσεις των 20 ευρώ εκάστη, ενώ με το ισχύον μέχρι πρότινος καθεστώς υποχρεούνταν να αποπληρώσει την οφειλή του σε 66 μηνιαίες δόσεις των 30,30 ευρώ εκάστη.
4 Το ετήσιο επιτόκιο με το οποίο επιβαρύνονται οι ρυθμιζόμενες οφειλές μειώνεται από το 5% στο 3%.
5 Στις διατάξεις που προβλέπουν τη δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις μπορούν πλέον να ενταχθούν χιλιάδες εταιρείες και λοιπά νομικά πρόσωπα ανεξαρτήτως ύψους ακαθαρίστων εσόδων, εφόσον η βασική οφειλή (το αρχικό χρέος στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνονται οι συσσωρευμένες προσαυξήσεις και οι συσσωρευμένοι τόκοι) φθάνει μέχρι το 1.000.000 ευρώ. 
6 Εφόσον κατά την ένταξη στη ρύθμιση προκαταβληθεί ποσό τουλάχιστον διπλάσιο της μηνιαίας δόσης της ρύθμισης, χορηγείται ισόποση απαλλαγή επί των συνολικών προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής. 
Οι όροι για e-αποδεικτικό ενημερότητας
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανήρτησε στην ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο κείμενο με διευκρινίσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις ηλεκτρονικής έκδοσης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας από το σύστημα TAXISnet. Οι διευκρινίσεις παρέχονται υπό τη μορφή των ακόλουθων ερωταπαντήσεων:
1. Μπορώ να λάβω αποδεικτικό ενημερότητας από το TAXISnet εάν η μόνη μου εκκρεμότητα είναι ότι έχω ληξιπρόθεσμη οφειλή μικρού ποσού;
Εάν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές σας (βεβαιωμένες στον ΑΦΜ σας καθώς και οφειλές για τις οποίες έχετε ευθύνη για την καταβολή τους) δεν υπερβαίνουν τα 30 ευρώ και πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης (έχουν υποβληθεί οι απαιτούμενες δηλώσεις, δεν υπάρχει δέσμευση χορήγησης), μπορείτε να λάβετε αποδεικτικό ενημερότητας για:
    Είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου τομέα πλην Κεντρικής Διοίκησης.
    Μεταβίβαση ακινήτου.
    Κάθε άλλη νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων από την Κεντρική Διοίκηση.
2. Μπορώ να λάβω αποδεικτικό ενημερότητας από το TAXISnet εάν η μόνη μου εκκρεμότητα είναι ότι έχω ληξιπρόθεσμες ρυθμισμένες οφειλές (άνω των 30 ευρώ) και η ρύθμισή μου είναι ενήμερη;
Εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας, μπορείτε να λάβετε αποδεικτικό ενημερότητας διαδικτυακά, μόνο για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων και εκτός μεταβίβασης ακινήτου. Για τις λοιπές αιτίες έκδοσης, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε ΔΟΥ.
3. Μπορώ να λάβω αποδεικτικό ενημερότητας από το TAXISnet εάν η μόνη μου εκκρεμότητα είναι ότι έχω μη ληξιπρόθεσμες οφειλές;
Εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας, μπορείτε να λάβετε αποδεικτικό ενημερότητας διαδικτυακά, για:
    Είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου τομέα πλην Κεντρικής Διοίκησης.
    Μεταβίβαση ακινήτου στην περίπτωση που οι συνολικές μη ληξιπρόθεσμες οφειλές σας είναι έως και πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ και εφόσον δεν εκκρεμεί εντολή ελέγχου για εσάς ή και για το νομικό πρόσωπο για οφειλές του οποίου έχετε ευθύνη καταβολής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
    Κάθε άλλη νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων από την Κεντρική Διοίκηση και εκτός μεταβίβασης ακινήτου.

naftemporiki.gr