Ηθικά αποδεκτό θεωρούν τη γέννηση παιδιού εκτός γάμου, αλλά και το διαζύγιο, αλλά μη ηθικά αποδεκτό τις εξωσυζυγικές σχέσεις, την σωματική τιμωρία του παιδιού, την αυτοκτονία, αλλά και τη φοροδιαφυγή οι συμμετέχοντες σε έρευνα της aboutpeople.
Η έρευνα διενεργήθηκε σε δείγμα 797 ερωτώμενων από τις 30 ως τις 31 Ιανουαρίου, καταγράφοντας την «ηθική αποδοχή ή μη» σε διάφορα ζητήματα.
Για το θέμα της ευθανασίας και της έκτρωσης, ωστόσο, οι ερωτώμενοι απάντησαν ότι εξαρτάται από την περίσταση.
Ηθικά μη αποδεκτή πιστεύει ότι είναι η έκτρωση το 26,4%, ηθικά αποδεκτή το 24,9%, εξαρτάται από την περίσταση απαντά το 34,1%, ενώ δεν τίθεται καν ηθικό ζήτημα υποστηρίζει το 12,3% των ερωτώμενων.
Η θανατική ποινή είναι αποδεκτή ηθικά για το 16%, με το 34,5% να απαντά εξαρτάται από την περίσταση και το 4,3% να απαντά ότι δεν τίθεται ηθικό θέμα. Ηθικά μη αποδεκτή η θανατική ποινή για το 43%, 10 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη έρευνα του 2016.
Μόνο το 23,1% εκφράζει σκληρά αρνητική στάση απέναντι στην ευθανασία απαντώντας ότι είναι κάτι ηθικά μη αποδεκτό. Ένας στους 5 απαντά ότι είναι ηθικά αποδεκτό, το 45,7% εξαρτάται από την περίσταση και το 6,9% ότι δεν τίθεται ηθικό ζήτημα.
Όσον αφορά τις φαρμακευτικές/ιατρικές δοκιμές σε ζώα το 46,5% θεωρεί ότι είναι ηθικά μη αποδεκτές, το 15,4% αποδεκτές, το 28% εξαρτάται από την περίσταση και το 7% εκτιμά ότι δεν τίθεται καν ηθικό θέμα.
Οι εξωσυζυγικές σχέσεις θεωρούνται ηθικά μη αποδεκτές από την πλειοψηφία των ερωτώμενων (53,3%, 5,3% αυξημένο σε σχέση με το 2016), ενώ διαφωνεί το 12,6%, το 22% απαντά ότι εξαρτάται από την περίσταση και το 10,4% ότι δεν τίθεται ηθικό ζήτημα.
Το 49,5% θεωρεί ότι το διαζύγιο είναι ηθικά αποδεκτό, το 20,6% δεν πιστεύει ότι τίθεται καν ηθικό ζήτημα, το 26,9% απαντά εξαρτάται από την περίσταση και μόνο το 2,5% θεωρεί ότι είναι ηθικά μη αποδεκτό.
Το 41,6% θεωρεί ότι η αυτοκτονία είναι ηθικά μη αποδεκτή, το 26,3% ότι δεν τίθεται ηθικό ζήτημα, το 17,5% εξαρτάται από την περίσταση και το 10% ότι είναι κάτι ηθικά αποδεκτό.
Το 53,8% θεωρεί ότι η γέννηση παιδιού εκτός γάμου είναι ηθικά αποδεκτό και το 22,5% ότι δεν τίθεται καν ηθικό ζήτημα. το 16,2% απάντησε ότι εξαρτάται από την περίσταση και το 6,8% ότι είναι κάτι μη ηθικά αποδεκτό (8,1% το 2016).
Η φοροδιαφυγή είναι ηθικά μη αποδεκτή για 6 στους 10 ερωτώμενους, ενώ 6% θεωρεί ότι είναι αποδεκτή, 20% ότι εξαρτάται από την περίσταση και 13,2% ότι δεν τίθεται ηθικό ζήτημα.
Τέλος το 74,7% πιστεύει ότι η σωματική τιμωρία των παιδιών δεν είναι ηθικά αποδεκτή, το 3,5% ότι είναι, το 12,3% απάντησε ότι εξαρτάται από την περίσταση και το 8,2% ότι δεν τίθεται ηθικό ζήτημα.

(in.gr)