Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή παρατείνεται έως τις 30 Αυγούστου του 2019 η προθεσμία που αφορά την υποβολή αντιρρήσεων και αιτήσεων πρόδηλων σφαλμάτων στις περιοχές όπου ο δασικός χάρτης αναρτήθηκε από 19 Οκτωβρίου του 2018 έως 1η Μαρτίου 2019.
Επίσης, παρατείνεται η προθεσμία για την εξέταση αυτών από τις οικείες Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων έως 31 Δεκεμβρίου 2019.
Ακόμα, ρυθμίζονται θέματα  χρήσης εκτάσεων με δασικό χαρακτήρα μόνο για γεωργική και δενδροκομική εκμετάλλευση έως 30 στρέμματα και αυτό υπό την προϋπόθεση κατάρτισης τεχνοοικονομικής μελέτης ώστε να αποδεικνύεται η βιωσιμότητα της καλλιέργειας που θα αντικαταστήσει το δάσος.
Η τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος «Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια σχετικά με την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότημο καταμερισμό των οφειλών που απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους, στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα».

naftemporiki.gr