Μεγάλη ζήτηση για κατοικίες μεγάλης ηλικίας και χαμηλού κόστους, κατάλληλες για άμεση ανακαίνιση και αξιοποίηση μέσω της βραχυχρόνιας ή μακροχρόνιας μίσθωσης, ή ακόμα και μεταπώλησης σε πολύ υψηλότερη τιμή, παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια του 2021. Σύμφωνα με τα στοιχεία αγοραπωλησιών ακινήτων, που πραγματοποιήθηκαν μέσω του δικτύου των 73 μεσιτικών γραφείων της RE/MAX Ελλάς, τα ακίνητα τα οποία μπορούν να προσφέρουν υπεραξίες συγκέντρωσαν το υψηλότερο αγοραστικό ενδιαφέρον.
Οπως προκύπτει από τα στοιχεία RE/MAX Ελλάς, με την αγορά κατοικίας δεν εξυπηρετήθηκε μόνο η ανάγκη στέγασης αλλά και οι νέες ανάγκες που προέκυψαν από τα «υβριδικά» μοντέλα εργασίας και τον νέο τρόπο ζωής τα δύο τελευταία χρόνια λόγω της πανδημίας.
Ειδικότερα, έξι στους δέκα αγοραστές προτίμησαν κατοικίες ηλικίας άνω των 20 ετών, προσιτού κόστους, μέσω των οποίων είναι εφικτή η αποκόμιση μελλοντικών υπεραξιών.
Τα νεόδμητα και μέχρι πέντε ετών ακίνητα άγγιξαν το 8%, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως για την ίδια κατηγορία το ποσοστό αυτό ήταν μόλις 3% το 2020. Οι ενδιάμεσες ηλικιακές κατηγορίες ακινήτων, δηλαδή από 11 έως 15 έτη, συγκέντρωσαν συνολικά το ενδιαφέρον του 11% των τελικών αγοραστών, ενώ από 6 έως 10 έτη μόλις το 6%.
Στην Αττική, το 76% των ακινήτων που πωλήθηκαν ήταν παλαιά άνω της 20ετίας, σε αντίθεση με τα νεόδμητα και τα νέα (έως πενταετίας) που δεν κατάφεραν να κερδίσουν ιδιαίτερα το ενδιαφέρον των αγοραστών (κάλυψαν μόνο 2% ποσοστό επί των συνολικών αγοραπωλησιών). Στις αγοραπωλησίες που πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη ξεχωρίζουν δύο ηλικιακές ομάδες ακινήτων.
Η πρώτη με τα μεγαλύτερα ποσοστά προτίμησης είναι τα ακίνητα ηλικίας άνω των 20 ετών σε ποσοστό 70% και η δεύτερη αφορά ακίνητα ηλικίας από 11 έως 15 έτη σε ποσοστό 11%. Τα νεόδμητα και τα μέχρι 5ετίας ακίνητα κινήθηκαν στα ίδια σχεδόν επίπεδα με το 2020 (5%) αποτελώντας το 6% του συνόλου των αγοραπωλησιών.
Οι κατοικίες συγκέντρωσαν τη μερίδα του λέοντος, καθώς το 74% των συνολικών πωλήσεων αφορούσε οικιστικά ακίνητα (διαμερίσματα, μεζονέτες/μονοκατοικίες), ενώ τα οικόπεδα και τα επαγγελματικά ακίνητα κατέλαβαν μερίδιο της τάξεως του 18% και 8% αντίστοιχα επί του συνόλου των συναλλαγών. Στην Αττική, το 81% των πωληθέντων ακινήτων ήταν κατοικίες.
Τα οικόπεδα – αγροτεμάχια έφτασαν στο 10% του συνόλου των αγοραπωλησιών, ενώ 9% ήταν το ποσοστό για τα επαγγελματικά ακίνητα. Στη Θεσσαλονίκη, σχεδόν το σύνολο των πωληθέντων ακινήτων (ποσοστό 84%) αφορά κατοικίες, το 7% οικόπεδα – αγροτεμάχια και το 9% επαγγελματικά ακίνητα.
Στην υπόλοιπη Ελλάδα (εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης), στην κορυφή των προτιμήσεων βρέθηκαν οι κατοικίες σε ποσοστό 68%, ενώ τα οικόπεδα – αγροτεμάχια κινήθηκαν στο 26% επί του συνόλου των αγοραπωλησιών και μόλις στο 6% τα επαγγελματικά ακίνητα.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ