Κλείνουν σταδιακά οι τράπεζες τα γκισέ τους για τους πελάτες λιανικής.
Είναι χαρακτηριστικό ότι τα ταμεία σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα εξυπηρετούν κατά βάση τους εταιρικούς πελάτες, ενώ θα είναι ανοικτά και για τους κομιστές επιταγών.
Συγκεκριμένα, οι υπόλοιπες συναλλαγές θα διεκπεραιώνονται αποκλειστικά από τα εναλλακτικά δίκτυα, δηλαδή ΑΤΜ, APS (κέντρα αυτόματων συναλλαγών που είναι εγκατεστημένα μέσα στα τραπεζικά καταστήματα), internet και phone banking.
Ουσιαστικά, οι πελάτες ωθούνται στα μηχανήματα συναλλαγών που βρίσκονται μέσα στα καταστήματα με τη βοήθεια του εξειδικευμένου προσωπικού.
Σε κάθε περίπτωση  η συρρίκνωση του δικτύου των τραπεζών και η ενίσχυση των ηλεκτρονικών δικτύων συναλλαγών, κυρίως μέσω του internet και mobile banking είναι μονόδρομος για τις τράπεζες και τους πελάτες.
Τα υψηλά λειτουργικά έξοδα καταδικάζουν τις τράπεζες σε πολύ χαμηλή κερδοφορία και καθιστούν επιτακτική την ανάγκη μετασχηματισμού του δικτύου τους.
Μετά την επιβολή των capital controls πριν από 4,5 χρόνια, οι Έλληνες απέκτησαν – αναγκαστικά πλέον – χρεωστική κάρτα προκειμένου να διενεργούν τις συναλλαγές τους από τα αυτόματα τερματικά μηχανήματα (ΑΤΜ).
Το γεγονός αυτό έλυσε τα «χέρια» των τραπεζών που έχουν πλέον ένα ισχυρό χαρτί να «παίξουν» στην πορεία προς την ψηφιοποίηση των τραπεζικών υπηρεσιών.

(in.gr)