Το νέο νόμο – πλαίσιο για τα ΑΕΙ παρουσίασε το υπουργείο Παιδείας, κάνοντας γνωστές τις αλλαγές που θα φέρει στη λειτουργία των πανεπιστημίων.
Μεταξύ αυτών είναι η κατάργηση των φοιτητικών παρατάξεων, με τις εκλογές να πραγματοποιούνται πλέον με ενιαίο ψηφοδέλτιο, ενώ προβλέπεται η δημιουργία Συμβουλίου Φοιτητών σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.
Σύμφωνα με την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, το νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ έχει ως άξονες την αναβάθμιση της ποιότητας και την ενίσχυση της λειτουργικότητας των πανεπιστημίων, καθώς και την προώθηση της σύνδεσής τους με την κοινωνία.
Παράλληλα, προβλέπεται και ο εκσυγχρονισμός του ΔΟΑΤΑΠ, για την αυτόματη ακαδημαϊκή αναγνώριση πτυχίου αν το πανεπιστήμιο συμπεριλαμβάνεται στο Μητρώο ήδη αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων, καθώς και στην απλοποίηση της διαδικασίας αναγνώρισης ακαδημαϊκού τίτλου από το εξωτερικού για εργασία στην Ελλάδα.
Όπως ανέφερε η κυρία Κεραμέως πρόκειται για νομοσχέδιο που διασφαλίζει πιο ποιοτικά, πιο λειτουργικά, πιο αξιοκρατικά και πιο εξωστρεφή πανεπιστημιακά ιδρύματα, με νέες δυνατότητες για φοιτητές, πανεπιστημιακούς και όλους τους πολίτες.
Μέσα από την αναβάθμιση της ποιότητας των ΑΕΙ, τα προγράμματα σπουδών θα γίνουν πιο σύγχρονα και ανταγωνιστικά, θα μειωθεί η γραφειοκρατία και θα δοθούν κίνητρα για έρευνα και καινοτομία. Επίσης θα υπάρξουν νέες διαδικασίες επιλογής πανεπιστημιακών, πιο διαφανείς και αξιοκρατικές.
Προβλέπεται επίσης η προώθηση της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία, μέσω υπηρεσιών από τα πανεπιστήμια και τα εργαστήριά τους στους πολίτες, κίνητρα για την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, αλλά και ενεργός ρόλος των ΑΕΙ στη δια βίου μάθηση των πολιτών.
Συμπληρωματικά, το νέο νομοσχέδιο θέλει να αυξήσει την επιστροφή επιστημόνων στην ελληνική αγορά εργασίας μεταξύ άλλων, με την εισαγωγή νέων μορφών απασχόλησης για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ, όπως εισαγωγή του θεσμού των ερευνητών επί θητεία, των συνεργαζόμενων καθηγητών (Joint Chairs), των εντεταλμένων διδασκόντων, των Επισκεπτών Καθηγητών και Ερευνητών, πιο αξιοκρατικό πλαίσιο για επιλογή/ανέλιξη μελών ΔΕΠ, την προσαρμογή του ΔΟΑΤΑΠ στο διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον και την απλοποίηση των διαδικασιών αναγνώρισης πτυχίων της αλλοδαπής, που οδηγούν σε περαιτέρω προσέλκυση ερευνητών και επιστημόνων.

(in.gr)