Στην ανακοίνωση δύο νέων προγραμμάτων εθελούσιας εξόδου εργαζομένων προέβη ο ΟΤΕ, κατά την πάγια τακτική του τα τελευταία χρόνια. Το πρώτο αφορά προσωπικό που βρίσκεται κοντά στη συνταξιοδότηση και το δεύτερο για νεότερους υπαλλήλους. Με ανάλογα προγράμματα το 2018 αποχώρησαν περίπου 300 εργαζόμενοι με κόστος περί τα 50 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου ΟΤΕ.
Αναλυτικότερα, τα προγράμματα που σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται για το 2019 είναι τα εξής:
- Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης εργαζομένων και έμμισθων δικηγόρων που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση έως τα τέλη του 2025 (Πρόγραμμα Α), τα οποία προβλέπουν και φέτος αναπλήρωση εισοδήματος από 70% έως και 90%, ανάλογα με το πόσο κοντά είναι κάποιος στο να συνταξιοδοτηθεί. Οι εργαζόμενοι οι οποίοι θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα Α θα λάβουν τη νόμιμη αποζημίωσή τους, τα χρήματα για τις εισφορές τους (κύρια ταμεία και επικουρικά) έως τη συνταξιοδότησή τους, ενώ θα έχουν, μέχρι να λάβουν σύνταξη, και την ιδιωτική ασφάλεια που είχαν ως εργαζόμενοι.
- Ανοιχτό Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης (Πρόγραμμα Β), για εργαζόμενους και έμμισθους δικηγόρους που δεν βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση. Το πρόγραμμα αυτό αφορά όσους έχουν πάνω από 10 χρόνια στην επιχείρηση και είναι πάνω από 40 ετών, ωστόσο εξαιρούνται κάποιες ειδικότητες όπως είναι οι τεχνικοί πεδίου, οι πωλητές, οι επιστήμονες πληροφορικής κ.ά. Ανάλογα με την ηλικία τους θα λάβουν ως αποζημίωση 38 έως 50 μισθούς, οι οποίοι προσαυξάνονται ανάλογα με τη θέση ευθύνης που κατέχουν και τον αριθμό των παιδιών τους.
Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στα Προγράμματα ξεκινά την Παρασκευή 15 Μαρτίου, για να ολοκληρωθεί την Παρασκευή 29 Μαρτίου, ενώ για τη συμμετοχή τηρείται σειρά προτεραιότητας.

naftemporiki.gr